Kontrola stánků – Gastro Brod festival 2023

Aktualizováno: 11. 5. 2023

Tradiční Gastro Brod Festival se v letošním roce uskutečnil v sobotu dne 22. 4. 2023 na louce za Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. V rámci této gastronomické akce byl zaměstnanci odboru hygieny výživy a běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proveden státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb (stánky, mobilní zařízení).
Návštěvníci mohli ochutnat kromě klasických jídel i netradiční speciality (grilované pštrosí maso, pštrosí klobásu) nebo pokrmy zahraničních kuchyní. Zastoupena byla například kuchyně turecká, španělská, řecká, africká a indonéská. Nechyběla ani kopečková zmrzlina. Pitný režim byl návštěvníkům zajištěn širokou nabídkou teplých nápojů, alkoholických či nealkoholických nápojů.
Kontroly v provozovnách stravovacích služeb byly zaměřeny zejména na dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji nabízených potravin a pokrmů, prevence rizika kontaminace, technologii výroby pokrmů, způsob skladování potravin a produktů a manipulace s nimi, způsob uchovávání teplých hotových pokrmů, neporušení chladicího řetězce, splnění požadavků na vybavení, osobní a provozní hygienu, sanitaci, zásobování pitnou vodou, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, způsob poskytování informací o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích a zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích dokladů.
Celkem bylo zkontrolováno 10 stánků s občerstvením. Během státního zdravotního dozoru nebyly zjištěny závažné hygienické nedostatky. Méně závažné nedostatky odstranili provozovatelé po upozornění během kontroly, takže nebyly uloženy žádné sankce.

Ve Zlíně dne 26. 4. 2023
Zpracovali: zaměstnanci odboru HV a PBU

gastro brod

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.