Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 28. 4. 2023

Aktualizováno: 5. 5. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 17. kalendářním týdnu r. 2023 ve Zlínském kraji 1 007 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k poklesu o 12,1 %.

Ve všech věkových kategoriích byl zaznamenán pokles nemocnosti. Stále přetrvává nejvyšší nemocnost s hodnotou 2 604 nemocných osob na 100 000 u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Rovněž došlo k poklesu počtu nemocných i ve všech okresech. Nejvyšší nemocnost ARI je hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 272 nemocných osob na 100 000 obyvatel s poklesem o 11,0 %. Pokles o 17,7 % jsme zaznamenali v okrese Zlín s hodnotou 994 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V okrese Kroměříž činil pokles 4,4 % s nemocností 968 na 100 000 obyvatel a v okrese Vsetín byla evidována nejnižší nemocnost 794 nemocných osob na 100 000 s poklesem o 9,6 %.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění stále převažuje detekce viru chřipky typu B a rhinovirů, narůstá počet detekcí viru parainfluenzy a metapneumoviru, objevují sepozitivní detekce Mycoplasma pneumoniae.

ARI 28 4
ARI okresy 28 4

Ve Zlíně, dne 28. 4. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 28 4

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.