Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Gastrofestival „Cesta kolem světa“ 2024 v Uherském Hradišti

Aktualizováno: 14. 5. 2024

Jedná se o poměrně novou gastronomickou akci, která se konala na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti ve dnech 7. – 8. 5. 2024. Akce se zúčastnilo cca 20 mobilních stánků a zařízení typu foodtruck.

UH 11

Dne 7. 5. 2024 provedly pracovnice oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu nabízených pokrmů v provozovnách stravovacích služeb na výše uvedené akci.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování osobní a provozní hygieny, skladování potravin, vybavení stánků zařizovacími předměty a způsob zásobování pitnou vodou. Dále bylo sledováno značení alergenů a dodržování záručních lhůt včetně nabývacích dokladů k prodávanému sortimentu.

Na akci se představili zástupci několika zemí světa – Amerika, Mexiko, Egypt, Asie, Španělsko, Indonésie, Itálie s typickými pokrmy. Jednalo se zejména o pokrmy typu grilovaných burgerů z mletého hovězího a vepřového masa a pokrmy připravené z trhaného hovězího a vepřového masa se zeleninou a dresinky, podávané v bulkách, tortillách nebo kukuřičných plackách. V nabídce byla rovněž hmyzí lízátka, kobylky nebo hmyzí čokoláda.

UH 1

V průběhu akce bylo provedeno celkem 19 kontrol, při kontrolním šetření v jednotlivých stáncích nebyly zjištěny závažnější hygienické závady.

Nutno podotknout, že stánky na akci byly čisté, dostatečně vybavené. Mobilní stánky, zejména foodtrucky se účastní podobných gastronomických akcí po celé České republice i v zahraničí, čemuž odpovídá také jejich vybavení.

UH 1 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.