Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 24. 3. 2023

Aktualizováno: 31. 3. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 12. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji 1 294 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k poklesu o 3,7 %. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je srovnatelná s nemocností v předchozím týdnu, nedošlo k výraznějšímu poklesu a riziko onemocnění stále přetrvává.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 925 nemocných osob na 100 000 obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 625 nemocných osob na 100 000 obyvatel, což je proti předchozímu týdnu nárůst o 4,9 %. Pokles o 6,6 % byl zaznamenán v okrese Zlín s hodnotou 1 282 nemocných osob na 100 000 obyvatel, v okrese Vsetín činil pokles 4,8 % s hodnotou nemocnosti 1 141 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Největší pokles o 10,8 % a nejnižší nemocnost byla evidována v okrese Kroměříž s hodnotou 1 079 nemocných na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění v ČR převažuje detekce viru chřipky B a SARS-CoV-2, dalším agens jsou RSV a rhinoviry, stále se uplatňuje chřipka A a další respirační viry.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 24 3
ARI okresy 24 3

Ve Zlíně, dne 24. 3. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 24 3

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.