Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 17. 3. 2023

Aktualizováno: 24. 3. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 11. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji 1 343 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k nárůstu o 0,4 %. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je srovnatelná s nemocností v předchozím týdnu, nedošlo k výraznějšímu poklesu a riziko onemocnění stále přetrvává.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 784 nemocných osob na 100 000 obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 549 nemocných osob na 100 000 obyvatel, což je proti předchozímu týdnu pokles o 1,3 %. Nárůst o 1,0 % byl zaznamenán v okrese Zlín s hodnotou 1 373 nemocných osob na 100 000 obyvatel a v okrese Kroměříž s hodnotou nemocnosti 1 210 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Nárůst o 1,4 % ve srovnání s minulým týdnem a nejnižší nemocnost byla evidována v okrese Vsetín s hodnotou 1 199 nemocných osob na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění dominuje chřipka B a SARS-CoV-2, dále RSV a rhinoviry, stále se uplatňuje chřipka A a v menší míře další respirační virová agens.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 17 3 1
ARI okresy 17 3

Ve Zlíně, dne 17. 3. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 17 3

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.