Nebezpečné výrobky 2023/65 – KOOCCI Floral, Eau de Parfum, číslo šarže/ sp. do: REF: VL80571, PRO: 2021/05/18, EXP: 2026/05/17, EAN: 5060909980174

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.