Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Průběh výběrového řízení

Zjistěte jak probíhá výběrové řízení

Proces přijímání nového zaměstnance od vyhlášení výběrového řízení služební/pracovní poměr

Vyhlášení výběrového řízení

Aktuálně vypsaná výběrová řízení naleznete na stránce volná pracovní místa.

Vyhodnocení zájemců

Po uplynutí termínu podávání přihlášek k výběrovému řízení, jsou žádosti posouzeny a uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru.

Ústní pohovor

S uchazeči, kteří splnili kritéria, se uskuteční ústní pohovor, na základě kterého vybereme vhodného kandidáta na danou služební/pracovní pozici.

Rozhodnutí

Po absolvování ústního pohovoru Vám bude sdělena informace o přijetí či nepřijetí do služebního/pracovního poměru.

Výběrová řízení jsou vedena v souladu se zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.