Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Výsledek kontrol na jednorázových akcích ve Zlínském kraji – červen 2023

Aktualizováno: 25. 8. 2023

V červnu 2023 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor (dále též „SZD“) stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení na několika rozmanitých akcích v rámci celého Zlínského kraje.

Konkrétně se jednalo o tyto akce:

  1. 63. Zlín Film Festival ve Zlíně
  2. Holešovská regata v Holešově
  3. Burger Street festival ve Zlíně
  4. Lážo plážo fest v Otrokovicích
  5. Karpatyfest ve Slavičíně

Kontroly prodejních stánků, pojízdných provozoven a prodejních stanů nabízející občerstvení byly zaměřeny na bezpečnost nabízených potravin a pokrmů, předcházení rizika kontaminace, dodržování chladírenského řetězce, požadavky na vybavení, způsob zásobování pitnou vodou, sanitaci, dodržování osobní a provozní hygieny, dodržování záručních lhůt, nabývací doklady a klamání spotřebitele.

V nabídce občerstvení zde převládaly především teplé pokrmy, hamburgery, polévky, grilované uzeniny, maso, smažené pokrmy, bramboráky, langoše, trdelníky, palačinky nebo jiné sladké pokrmy a nechyběl široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů a čepovaného piva.

V rámci červnových akcí bylo zkontrolováno celkem 45 stánků s rychlým občerstvením, dále s výrobky určenými pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let, přičemž byly v 1 případě zjištěny nedostatky, za které byla provozovateli udělena finanční sankce. Drobnější nedostatky ve stáncích byly řešeny odstraněním přímo na místě.

Ve Zlíně dne 20. 7. 2023
Zpracovala: Ing. Bc. Růžena Bednaříková

HV 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.