10. 5. 2023

Nabídka nepotřebného majetku – automobil Škoda FABIA kombi 3Z3 5135

Aktualizováno: 10. 5. 2023

Prodej automobilu Škoda FABIA kombi 1,2 Ambiente, 47 kW, barva šedá metalíza
RZ 3Z3 5135

Rok výroby: 2008
Palivo: benzín
Stav ujetých km: 143 118
STK: 5.1.2024
VIN: TMBHY26Y684044593

Minimální požadovaná cena za vozidlo je 61 500,- Kč.
Při prodeji bude zohledněna nejvyšší nabídnutá cena v Kč.

Svou nabídku podávejte v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem „Odkup vozidla SPZ 3Z3 5135“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“. V obálce bude uvedeno jméno a příjmení, adresa, e-mail, tel. číslo, SPZ vozidla, nabízenou částku v Kč za vozidlo a podpis zájemce o koupi vozidla.
Zájemce může použít vzor nabídkového listu – viz níže.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.5.2023 ve 12:00 hodin. Ve stanovené lhůtě musí být nabídka zájemce o koupi vozidla doručena na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, a to poštou nebo osobně na podatelnu.
V případě zájmu bude umožněna prohlídka automobilu, kterou si můžete domluvit na tel. 602 419 047 u pana Netopila, a to vždy v pracovní dny od 8:00 – 14:00.
V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné nejvyšší nabídkové ceny, bude nejvýhodnější nabídka stanovena dle datumu a času podání na Krajskou hygienickou stanici, tzn. že nabídka podaná dříve bude nabídkou vítěznou.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.