10. 5. 2023

Nabídka nepotřebného majetku – automobil Škoda FABIA 1Z7 6785

Aktualizováno: 10. 5. 2023

Prodej automobilu Škoda FABIA 1,2 Ambiente, 40 kW, hatchback, barva červená
RZ 1Z7 6785

Rok výroby: 2004
Palivo: benzín
Stav ujetých km: 156 138
STK: 4.11.2024
VIN: TMBNW46Y054213829

Minimální požadovaná cena za vozidlo je 45 500,- Kč.
Při prodeji bude zohledněna nejvyšší nabídnutá cena v Kč.

Svou nabídku podávejte v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem „Odkup vozidla SPZ 1Z7 6785“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“. V obálce bude uvedeno jméno a příjmení, adresa, e-mail, tel. číslo, SPZ vozidla, nabízenou částku v Kč za vozidlo a podpis zájemce o koupi vozidla.
Zájemce může použít vzor nabídkového listu – viz níže.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.5.2023 ve 12:00 hodin. Ve stanovené lhůtě musí být nabídka zájemce o koupi vozidla doručena na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, a to poštou nebo osobně na podatelnu.
V případě zájmu bude umožněna prohlídka automobilu, kterou si můžete domluvit na tel. 602 419 047 u pana Netopila, a to vždy v pracovní dny od 8:00 – 14:00.
V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné nejvyšší nabídkové ceny, bude nejvýhodnější nabídka stanovena dle datumu a času podání na Krajskou hygienickou stanici, tzn. že nabídka podaná dříve bude nabídkou vítěznou.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.