4. 9. 2023

Zpráva z kontrolní akce Vizovické Trnkobraní 2023

Aktualizováno: 26. 9. 2023

Místo konání akce: Areál likérky Rudolf Jelínek Vizovice

Termín konání akce: 18. 8. – 19. 8. 2023

Festival Vizovické Trnkobraní je multižánrovou kulturní přehlídkou, která zahrnuje vystoupení českých a slovenských hudebních interpretů a prezentace kulturních, řemeslných a krajových tradic Vizovicka a Valašska. Tradiční součástí Vizovického Trnkobraní je gastronomický koutek s ochutnávkami specialit všeho druhu vyráběných ze švestek a světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

V1

Ve dnech 18. – 19. 8. 2023 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na předmětné akci státní zdravotní dozor.

Hodnocení festivalu z hlediska hygieny obecné a komunální

V rámci státního zdravotního dozoru byla provedena obhlídku celého areálu, včetně veřejného tábořiště (kempu), VIP kempu a okolí před vstupy. Součástí dozoru byla i kontrola vybavení hygienického zázemí (zajištění dostatečného počtu toalet, sprch a zastínění mobilních pisoárů, aj.), zabezpečení úklidu areálu a umístění odpadkových košů.

Novinkou letošního roku byla v prostoru areálu instalace sběrných boxů na plastové kelímky, které se vrátí zpátky do firmy výrobce a materiál z těchto kelímků bude znovu využitý.

V2

Pro potřeby ubytování bylo pořadatelem akce zajištěno oficiální veřejné tábořiště, které se nacházelo na volné ploše nad hlavním vjezdem do likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Pro potřeby návštěvníků veřejného kempu byla zajištěna užitková voda a mobilní toalety JOHNNY SERVIS. Dalším tábořištěm byla uzavřená plocha mezi společností SYKORA, spol. s.r.o. a likérkou RUDOLF JELÍNEK a.s, která sloužila jako VIP kemp. Ve VIP kempu bylo pro návštěvníky zajištěno následující hygienické zařízení: mobilní toalety JOHNNY SERVIS, mobilní pisoáry, mobilní sprchy v buňkách s mobilním servisem a žlab s tekoucí studenou užitkovou vodou s výtokovými kohouty.

Na tomto ročníku Vizovického Trnkobraní nebyly poskytovány činnosti epidemiologicky závažné, konkrétně porušování integrity lidské kůže-piercing a tetování.

Hodnocení festivalu z hlediska hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Státní zdravotní dozor byl zaměřen na kontrolu stánků a mobilních zařízeních s prodejem občerstvení umístěných v areálu likérky Rudolf Jelínek, ale také před areálem na ulici Razov a v ulici Nádražní v prostoru mezi vlakovým nádražím a hlavním vstupem do areálu.

Kontrola byla zaměřena zejména bezpečnost nabízených potravin a pokrmů, tj. manipulace s potravinami, skladování a udržování potravin při vhodných teplotách, obzvláště v teplých letních dnech, zajištění sledovatelnosti, dodržení data použitelnosti a minimální trvanlivosti, vhodné technologické vybavení, podmínky provozní a osobní hygieny, zásobování pitnou vodou, poskytování informací o alergenech, kvalita použitého oleje na smažení, vhodnost používaných obalů pro styk s potravinami a nakládání s odpady.

VT3
Knedliky

Nabízený sortiment byl tradičně pestrýteplé pokrmy, především grilované maso a uzeniny, hranolky, gyros, kebab, plněné tortilly, hamburgery, pizza, halušky, čínské nudle, bramboráky a langoše i různé vegetariánské pokrmy. Ze sladkých pokrmů pak např. kynuté knedlíky, trdelníky, churros nebo točená zmrzlina. Dále byl nabízen široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů, čepované pivo a míchané i teplé nápoje. Součástí festivalu byla i soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

V letošním roce byl v dané disciplíně vytvořen nový český rekord, kdy za jednu hodinu obhájce vítězství z loňského ročníku zvládl spořádat 205 knedlíků a překonal tak svůj dosavadní výkon 202 kousků.

V rámci dozorové činnosti bylo celkem zkontrolováno 30 stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení, přičemž v některých případech měl jeden provozovatel více stánků. Závažnější nedostatky byly zjištěny pouze v 1 případě a provozovateli byla uložena peněžitá sankce. Menší nedostatky byly odstraňovány pracovníky stánků ihned v průběhu kontroly. Mezi nejčastější závady patřilo nedodržení osobní hygieny či chybějící doklady k potravinám.

Závěrem lze konstatovat, že hygienická úroveň zajištěnosti areálu, tábořišť a souvisejících ploch byla na vyhovující úrovni.

Ve Zlíně dne 30. 8. 2023

Zpracoval odbor HOK a odbor HVPBU

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.