Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Výskyt klíšťové meningoencefalitidy ve Zlínském kraji v roce 2023

Aktualizováno: 19. 6. 2023
kliste obr

V letošní roce k 5. 5. 2023 již evidujeme ve Zlínském kraji 2 onemocnění klíšťovou encefalitidou z okresu Vsetín a Zlín. V průběhu několika let byl ve Zlínském kraji zaznamenán významný vzestup počtu onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou, a to zejména ve výše uvedených okresech.

V roce 2022 bylo hlášeno ve Zlínském kraji 60 laboratorně potvrzených případů tohoto onemocnění.

KENC graf

Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem od inaparentní infekce (bez projevů onemocnění), přes lehkou formu až po závažné onemocnění nervového systému.

K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte. Možný je také přenos konzumací nepasterizovaných (tepelně nezpracovaných) mléčných výrobků. Inkubační doba činí obvykle 7– 14 dní.

Klíšťata mají ráda teplé a vlhké počasí, proto je jejich výskyt nejvyšší ve dvou obdobích, a to na přelomu května a června, a dále v měsíci září. Typickým biotopem klíštěte jsou zejména okraje listnatých a smíšených lesů, porosty na okraji vodních toků. Často se vyskytují na loukách (hlavně na neudržovaných), okrajích polních a lesních cest, ale i v parcích a v zahradách. V posledních letech jsme zaznamenali i nákazy u osob, které se pohybovaly pouze v městských aglomeracích, tedy nezávisle na pobytu ve volné přírodě.

Předpověď aktivity klíšťat vydává Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Termín aktivita klíštěte lze zjednodušeně vyjádřit jako podíl klíšťat, která jsou připravena k napadení hostitele. To znamená, že čím větší je počet takto aktivních klíšťat, tím vyšší je i stupeň rizika.
Více na: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

Nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou je očkování. Očkovat se lze v průběhu celého roku. Očkují praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé i očkovací centra. Osoby nad 50 let věku mají vakcínu hrazenou z veřejného pojištění. Léčba onemocnění je pouze symptomatická, není k dispozici účinné antivirotikum, a proto je velmi vhodné zvážit očkování, aby se předešlo závažným následkům po proběhlém onemocnění.

Ve Zlíně dne 5. 5. 2023
Zpracovaly MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana E. Hošková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.