Výskyt klíšťové meningoencefalitidy ve Zlínském kraji v roce 2023

Aktualizováno: 30. 6. 2023
kliste1

Ve Zlínském kraji v letošním roce evidujeme již 10 onemocnění klíšťovou encefalitidou a nákaz dále přibývá. Onemocnění jsou hlášena z lokalit Mysločovice, 2x Rožnov pod Radhoštěm, Francova Lhota, 2x Lhota u Vsetína, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nedašov a Želechovice nad Dřevnicí. Významný nárůst počtu onemocnění v našem kraji evidujeme již několik let, a to zejména v okrese Vsetín a Zlín.

V měsíci červnu 2023 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) vlajkování (sběr) klíšťat v Rožnově pod Radhoštěm v lokalitě Koryčanské Paseky a akreditovanou laboratoří Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě byl potvrzen pozitivní průkaz viru středoevropské klíšťové encefalitidy v klíšťatech. Procento infikovaných klíšťat se v ohniscích pohybuje od 1 do 3 %, nicméně nelze vyloučit možnost onemocnění v této lokalitě.
V roce 2022 bylo hlášeno ve Zlínském kraji 60 laboratorně potvrzených případů tohoto onemocnění.

graf

Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem od inaparentní infekce (bez projevů onemocnění), přes lehkou formu až po závažné onemocnění nervového systému.

K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte. Možný je také přenos konzumací nepasterizovaných (tepelně nezpracovaných) mléčných výrobků. Inkubační doba činí obvykle 7– 14 dní.

Klíšťata mají ráda teplé a vlhké počasí, proto je jejich výskyt nejvyšší ve dvou obdobích, a to na přelomu května a června, a dále v měsíci září. Typickým biotopem klíštěte jsou zejména okraje listnatých a smíšených lesů, porosty na okraji vodních toků. Často se vyskytují na loukách (hlavně na neudržovaných), okrajích polních a lesních cest, ale i v parcích a v zahradách. V posledních letech jsme zaznamenali i nákazy u osob, které se pohybovaly pouze v městských aglomeracích, tedy nezávisle na pobytu ve volné přírodě.

Nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou je očkování. Očkovat se lze v průběhu celého roku. Očkují praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé i očkovací centra. Osoby nad 50 let věku mají vakcínu hrazenou z veřejného pojištění. Léčba onemocnění je pouze symptomatická, není k dispozici účinné antivirotikum, a proto je velmi vhodné zvážit očkování, aby se předešlo závažným následkům po proběhlém onemocnění.

Ve Zlíně dne 16. 6. 2023
Zpracovaly MUDr. Jana E. Hošková, MUDr. Vlasta Fojtíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.