Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Světový a Evropský týden očkování

Aktualizováno: 5. 5. 2023
ocko

Evropský týden očkování, European Immunization Week (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování, World Immunization Week. Koná se každoročně v posledním dubnovém týdnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a klade si za cíl zvýšit povědomí o významu a důležitosti očkování při prevenci nemocí a pro ochranu života.

Letošní Evropský týden očkování se koná v období 23. – 29. dubna 2023. Kampaň bude zaměřena na zlepšení proočkovanosti a přístupu k očkování v kontextu celosvětového poklesu proočkovanosti v důsledku pandemie Covid-19. Zaměří se na opětovné zapojení široké veřejnosti do důležitosti včasného rutinního očkování a bude se i nadále zdůrazňovat potřeba očkování proti COVID-19, zejména u zranitelných skupin.

ocko2

Očkování je podání očkovací látky do lidského organismu za účelem aktivace imunitního systému a navození obranyschopnosti proti dané nemoci. Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Je napodobením přirozené infekce, kdy dochází k tvorbě ochranných protilátek. Při aplikaci očkovací látky je do těla vpraven antigen, na který organismus reaguje tvorbou ochranných protilátek a stimulací buněčné imunity. Hlavním cílem očkování je chránit populaci před život ohrožujícími infekčními nemocemi a jejich následky.

Samotné podání očkovací látky nemůže vyvolat ani způsobit onemocnění, proti kterému se očkuje, naopak zachraňuje lidské životy, zabrání každý rok 2 až 3 miliónům úmrtí (odhad WHO).

Vakcíny používané a dostupné v EU a ČR jsou bezpečné a účinné. Vakcíny se vyvíjejí v souladu se stejnými požadavky na doložení jakosti, bezpečnosti a účinnosti jako jiné léčivé přípravky. Hlášená podezření na nežádoucí účinky jsou pečlivě vyhodnocována i po jejich registraci.

Více informací o očkování naleznete na:
www.szu.cz
www.vaccination-info.eu/cs

Ve Zlíně, dne 24. 4. 2023
Zpracovala: Ing. Petra Žídková, DiS.

Zdroj:
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2023/04/23/default-calendar/european-immunization-week-2023
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2023
https://szu.cz/tema/a-z-infekce/o/ockovani/svetovy-a-18-evropsky-tyden-ockovani-2023/
https://vaccination-protection.ec.europa.eu/lifelong-approach-vaccination_cs
https://eurohealthnet.eu/cs/publication/european-immunisation-week-2023/
https://www.nzip.cz/clanek/26-co-je-ockovani-proti-infekcnim-onemocnenim

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.