Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Měsíc září na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje ve znamení preventivních aktivit

Aktualizováno: 29. 12. 2023

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) se kromě ochrany veřejného zdraví, s níž je spojena dozorová a kontrolní činnost, snaží také veřejné zdraví podporovat, a právě měsíc září toho byl dobrým důkazem.
V tento měsíc se pracovnice podpory zdraví a zdravotní politiky účastnila celé řady preventivních aktivit, jejichž cílem bylo zvýšit zdravotní gramotnost nejenom dětí a mladistvých, ale také dospělých.
Díky dobré spolupráci se Státním zdravotním ústavem jsme se účastnili akcí jako byl „Den sportu“ ve Vsetíně, „Den sociálních služeb“ v Rožnově pod Radhoštěm či „Den bez aut“ ve Vsetíně. Během dne probíhaly ve stánku krátké preventivní intervence z oblasti prevence infekčních onemocnění přenášených klíšťaty, dentální hygieny, následků kouření tabáku i účinků alkoholu na vnímání reality. I když se jednalo o krátké intervence, v řadách veřejnosti budily velký zájem. Děti, které často program absolvovaly v dopoledních hodinách v rámci výuky ve školách, se ke stánku vracely i odpoledne v doprovodu svých rodičů či prarodičů a nadšeně jim ukazovaly, co se všechno dozvěděly. V rámci každé akce se u stánku vystřídali stovky účastníků, které prezentovaná témata zaujala.

foto 1

Významná byla také premiéra preventivně-bezpečnostní akce „Vyhni se nehodě“, kterou organizovalo město Otrokovice a na jejíž přípravách a realizaci se kromě KHS ZK podílel také Státní zdravotní ústav, Policie Zlínského kraje a Zdravotnická záchranná stanice Zlínského kraje. Jednalo se o akci zaměřenou na žáky 9. tříd základních škol v Otrokovicích, během níž byli upozorněni na účinky návykových látek ve vztahu k vnímání reality, zejména v případě jsou-li účastníci silničního provozu, Policie Zlínského kraje jim sdělila, jak se mají správně zachovat v případě dopravní nehody a Zdravotnická záchranná stanice Zlínského kraje je provedla zásadami první pomoci. Součástí akce byl i praktický nácvik těchto situací.

foto 2

Jelikož v září začal nový školní rok, tak i KHS ZK se svými preventivními programy opětovně oslovila školy a školská zařízení v rámci, kterých s žáky realizujeme a řešíme především problematiku zdravého životního stylu a prevenci rizikového chování.

foto 3

Každý z nás může své zdraví ovlivnit právě životním stylem. Jsme přesvědčeni, že tyto akce a aktivity mají smysl a budeme v nich i nadále pokračovat.

Ve Vsetíně dne 13. 10. 2023
Zpracovala Ing. Petra Žídková, DiS.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.