Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
Aktualizováno: 11. 5. 2023
kratom1

Kratom je psychoaktivní látka, jež se získává z listů tropického stromu Mitragyna speciosa (v překladu Kratom), který patří do čeledi kávovníků. Roste především v jihovýchodní Asii, Filipínách a Nové Guineji. Vzhledem k tomu, že pro svůj růst potřebuje specifické podmínky, jako je teplé a vlhké prostředí, humusovitá půda a dostatek slunečního světla, je nesnadné tuto rostlinu pěstovat mimo její domovské oblasti. Zároveň je obtížné a ekonomicky nevýhodné účinné látky Kratomu vyrábět synteticky, proto je Kratom dovážen do celého světa.
I když se jedná o rostlinu, která je v tradiční asijské medicíně využívána už po staletí, jakožto rostlina pomáhající se zvýšením pracovního výkonu a dodáním energie, na českém trhu se objevila teprve před více než 10 lety. Popularitu však získala až v posledních letech s rozvojem marketinku.

kratom2

Využití a způsob užívání
V zemích jihovýchodní Asie byl dříve Kratom používán k léčbě akutních zánětů střev, bolestí svalů, kašle a průjmů, zároveň i jako substituční látka u závislostí na opiátech.
Obvykle jsou čerstvé nebo sušené listy žvýkány, případně se louhují v podobě čaje. Sušené listy je možné také kouřit. Nejčastěji se však můžeme setkat s drcenými listy, které se prodávají v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Kratom je možné zakoupit i v tabletách, kapslích a v podobě tekutého extraktu.

Účinná látka
Z listů Kratomu bylo izolováno více než 25 různých alkaloidů ze skupiny indolů a oxoindolů (některé zdroje uvádí až 40), přičemž nejvýznamnější jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin s opinoidními účinky na centrální nervový systém. Bylo zjištěno, že 7-hydroxymitragynin je až 17x účinnější než morfium.

Účinky Kratomu podle přijatého množství

 1. Konzumace malé dávky (do 5 g) – má stimulující účinky, které jsou podobné účinkům kokainu. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Lze pozorovat zvýšení pozornosti, koncentrace, komunikativnosti i libida. Nástup účinku je za cca 10 min a trvá 1–1,5h.
 2. Konzumace vysoké dávky (5-15 g) – má sedativní účinky srovnatelné s užitím morfia. Lze pozorovat uvolněný stav a ospalost, snížení vnímání bolesti, zmírnění abstinenčních příznaků při závislostech na opiátech. Nástup účinku za 30–60 min a trvá 2-3 h.
 3. Konzumace extrémní dávky (nad 15 g) – neschopnost pohybu, ztuhlost, snížená reakce na okolní podněty, zvýšené pocení, nevolnost, závratě a poruchy nálady. Tyto efekty často rychle odezní a jsou následovány zvýšeným útlumem a stavem podobným spánku.

Účinky také záleží na odrůdě :

 • Červený Kratom – vyšší analgetické efekty
 • Bílý a zelený Kratom – vyšší stimulační efekt

Celkový účinek Kratomu je tedy závislí na použité dávce, odrůdě, celkovému obsahu účinných látek a také na individuální toleranci.

Nežádoucí účinky

 1. Při užití malé dávky – bušení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, úzkost, zvýšená agresivita. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze či chronická únava.
 2. Při užití vysoké dávky – zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání působí na psychiku (deprese, vyčerpání až psychóza) a pozorujeme nevolnost a svědění. Může působit toxicky na játra a ledviny.
kratom3

Hlavní rizika
Při kombinaci s jinými psychoaktivními látkami může dojít k přetížení organismu až k úmrtí. Velmi nebezpečné je společné užívání Kratomu a jiných návykových látek (alkohol, kokain a amfetaminy), ve světě bylo popsáno několik úmrtí na tyto kombinace. Při dlouhodobém a pravidelném užívání dochází ke zvýšení tolerance a může vzniknout závislost. Pokud je pravidelná konzumace pozastavena objevují se abstinenční příznaky – poruchy nálady, bolest svalů, průjem, hypertenze, nespavost, bolest kloubů a podrážděnost.

Kratom a zákony
Kratom v současné době nespadá do žádné kategorie regulovaných produktů – není to ani lék, ani potravina, ani potravinový doplněk, ani alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek. Z legislativního pohledu Kratom neexistuje. Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví bylo rozhodnutí o zařazení Kratomu na seznam návykových látek z důvodu nedostatku informací odloženo. Nicméně, protože neexistuje ani žádná regulace jako je tomu u alkoholu nebo tabákových výrobků, Kratom si může kdokoli koupit prakticky kdekoli (na internetu, v kamenných obchodech, v automatech) jako tzv. sběratelský předmět, nebo předmět pro výzkumné, studijní či vědecké účely. Z toho důvodu není zákazník informován o složení, účincích, rizicích ani o dávkování, které je z hlediska bezpečnosti zásadní.
Jedinou cestou regulace je prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která může Kratom kontrolovat jako potravinu i v případě, že z jakéhokoli popisu, či prezentace je patrné, že je určen ke konzumaci. Další možností regulace je na úrovni obcí, které mohou vybírat poplatky za umístění prodejního automatu.

Závěr
I když se může zdát, že je Kratom zajímavá rostlina s možnými benefity, měli bychom být velmi opatrní. Existuje totiž spoustu neznámých a potenciálních rizik, které nejsou do této doby dostatečně prozkoumány. Jako velký problém je také nekritická propagace Kratomu na sociálních sítích, kde obvykle nejsou dostatečně zmíněna možná rizika, které plynou z pravidelného užívání. Tím, že neexistuje žádná regulace, která by nastavila pravidla uvádění na trh, mohou se objevit výrobky kontaminované např. těžkými kovy, či plísněmi, což může mít opět negativní dopad na zdraví. Regulace je naprosto nezbytná zejména z pohledu dostupnosti Kratomu, který už podle výčtu účinků na organismus není vhodný pro děti a mladistvé.

Shrnutí rizik

 1. Snadná dostupnost a chybějící věkové omezení pro spotřebitele
 2. Absence legislativní úpravy
 3. Masivní a nekritická mediální propagace
 4. Nedostatek statisticky významných studií zaměřených a účinky a rizika Kratomu

Ve Zlíně dne 2. 5. 2023
Zpracovala: Ing. Petra Žídková, DiS.

Zdroje:
https://www.who.int/publications/m/item/kratom-mitragynine-7-hydroxymitragynine-critical-review-report
https://www.aplp.cz/uzivani-a-informovanost-o-kratomu-dotaznikova-setreni-mezi-vysokoskolskymi-studenty/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/06/250.pdf
https://www.szpi.gov.cz/clanek/pristup-szpi-k-produktum-ziskanych-z-rostliny-mitragyna-speciosa-nazyvane-tez-kratom.aspx
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom_en
https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/kratom/
https://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-bulletin.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6473843/

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.