Kontroly stravovacích zařízení za duben 2024

Aktualizováno: 10. 6. 2024

V dubnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též KHS ZK) celkem 113 kontrol. Z toho 3 kontroly byly provedeny na základě podnětů spotřebitelů a 3 kontroly v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárních onemocnění. V měsíci dubnu bylo 26 kontrol provedeno na základě ohlášení činnosti ve stravovacích službách, dále byla 1 kontrola zaměřena na jakost pitné vody v provozovně stravovacích služeb napojené na vlastní zdroj vody.

Při kontrolách byl rovněž hodnocen stav olejů ve fritovacích zařízení v 9 provozovnách, přičemž ve 2 případech bylo zjištěno použití přepáleného oleje. Také v tomto měsíci pokračují kontroly v prodejních stáncích umístěných v rámci jednorázových akcí, např. na zahradnické výstavě Floria JARO 2024 v Kroměříži.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v dubnu 2024 uloženo celkem
18 sankcí, v celkové výši 66.000,- Kč,za menší nedostatky bylo uloženo 5 domluv.  Dále KHS ZK vydala 1 mimořádné opatření k likvidaci potravin.

Zjištěné nedostatky:

Nečastějšími nedostatky ve stravovacích provozech byla nedostatečná provozní i osobní hygiena, výskyt plísní uvnitř provozovny, křížení pracovních činností, nevhodné skladování potravin či zvýšené riziko křížové kontaminace potravin a pokrmů. V jednom případě byl zjištěn v provozovně stravovacích služeb výskyt hmyzu.

HV graf1

Kontroly předmětů běžného užívání za duben 2024:

V dubnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení předmětů běžného užívání KHS ZK 25 kontrol a 62 úkonů předcházející kontrole (výrobky vyhlášené v systému SAFETY GATE jako nebezpečné).

Byl proveden odběr dvou hraček s měkčenými částmi, které jsou nabízeny spotřebitelům v distribuční síti ve Zlínském kraji. V této souvislosti bude prověřeno, zda tyto výrobky neobsahují nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru byly uloženy celkem 4 sankce, z toho
2
domluvy a 2 pokuty v celkové výši 5.000,- Kč za prodej kosmetických přípravků s obsahem zakázané látky Lilial nebo za nedostatky ve značení na obalu. Ve všech případech přijali provozovatelé dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhli z prodeje, popřípadě provedli nápravu.

Zjištěné nedostatky:

Opětovný výskyt kosmetických přípravků, které obsahují zakázanou látku Butylphenyl Methylpropional (Lilial), v provozovnách, kde na nedostatek již bylo v minulosti upozorněno.

HV graf2
HV obrazky

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.