Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Kontrola sezonních provozoven stravovacích služeb ve Zlínském kraji 2022

Aktualizováno: 10. 2. 2023

V roce 2022 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) v rámci regionálního úkolu státní zdravotní dozor v provozovnách nabízejících občerstvení při pořádání jednorázových akcí a dále státní zdravotní dozor (dále též „SZD“) v sezonních provozovnách stravovacích služeb v rekreačních a turistických oblastech ve Zlínském kraji.

Při konání jednorázových akcí, tj. jarmarků, festivalů, slavností, výstav a dalších akcí, byly předmětem SZD kontroly prodejních stánků, mobilních zařízení a prodejních stanů nabízejících občerstvení účastníkům akcí. Kontrola sezonních provozoven stravovacích služeb byla prováděna v rekreačních a turistických oblastech, v zimních lyžařských střediscích, u cyklostezek, dále v areálech koupališť, vodních nádrží a přehrad, v autokempech apod.

V kontrolovaných provozovnách stravovacích služeb bylo kontrolováno zejména dodržování osobní a provozní hygieny, podmínky skladování potravin a pokrmů, dodržování správné výrobní a hygienické praxe při přípravě pokrmů, datum použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin, zajištění sledovatelnosti potravin, způsob poskytování informací o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích.

V rámci konání jednorázových akcí bylo zkontrolováno celkem 313 stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení. V rekreačních a turistických oblastech byla provedena kontrola 90 sezonních provozoven stravovacích služeb. Celkem bylo v rámci regionálního úkolu provedeno 403 kontrol zařízení stravovacích služeb.

Závady, za které byly provozovatelům kontrolovaných provozoven uloženy sankce, se týkaly zejména nedodržování provozní a osobní hygieny, nevyhovujících skladovacích podmínek potravin a pokrmů, nezajištění vyhovujících podmínek pro přípravu pokrmů, zjištění prošlého data použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin.

Za zjištěné nedostatky v provozovnách při konání jednorázových akcí bylo uloženo celkem 10 sankcí, tj. 8 pokut v celkové výši 21.000,- Kč a 2 domluvy, dále bylo za zjištěné nedostatky v sezonních provozovnách uloženo 14 sankcí, tj. 9 pokut v celkové výši 18.000,- Kč a 5 domluv.
Celkem bylo při kontrolách v rámci regionálního úkolu uloženo 24 sankcí, tj. 17 pokut v celkové výši 39.000,- Kč a 7 domluv.

Závěr:
Na základě zkušeností z předcházejících let lze konstatovat, že úroveň kontrolovaných provozoven je konstantní u stabilních provozovatelů. Problematické bývají většinou provozovny nových provozovatelů, kteří nemají dostatečné znalosti nutné pro provozování zařízení stravovacích služeb. Vzhledem k výše uvedenému zjištění se bude KHS ZK nadále zaměřovat na kontrolu jak stánkového prodeje, tak sezonních provozoven i v roce 2023.

Ve Zlíně, dne 6. 1. 2023
Zpracovala: Alena Vykopalová

Priloha c. 1
Priloha c. 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.