Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 27. 1. 2023

Aktualizováno: 3. 2. 2023

Ve 4. kalendářním týdnu roku 2023 je situace na území Zlínského kraje hlášených akutních respiračních infekcí srovnatelná s nemocností v minulém týdnu, s hodnotou 1 326 nemocných na 100 000 obyvatel. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je stále významná.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 058 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let, nicméně opětovně došlo k mírnému nárůstu u školních dětí. Ve všech okresech osciluje nemocnost na hodnotách nad 1300 na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR nadále dominuje chřipka A a RS viry, v menší míře se uplatňují rhinoviry a další respirační virová agens. RS virus je spolu s virem chřipky A hlavní příčinou hospitalizací.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.


V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.

ARI nemocnost
ARI nemocnost okresy

Ve Zlíně, dne 27. 1. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 27 1

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.