Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 6. 1. 2023

Aktualizováno: 13. 1. 2023

V 1. kalendářním týdnu roku 2023 došlo na území Zlínského kraje k nárůstu hlášených akutních respiračních infekcí o 37,5 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 2 022/100 000 obyvatel. Nemocnost opět po proběhlých vánočních svátcích nabrala na dynamice. Současný nárůst onemocnění je v rámci sezónní epidemie respiračních onemocnění včetně chřipky, jedná se o očekávaný stav v tomto období.
Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 769 osob na 100 000 je zaznamenána u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Nicméně nejvyšší nárůst počtu onemocnění o více jak 87 % jsme zaznamenali v rizikové skupině osob nad 65 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena na Uherskohradišťsku s hodnotou 2 082 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Kroměříž s hodnotou 2 065 osob na 100 000 obyvatel, téměř obdobné hodnoty dosahuje i okres Vsetín s nemocností 2050 osob na 100 000 obyvatel. Na onemocnění se podílejí RS viry, rhinoviry a velkou měrou viry chřipky A (H3N2).
Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.

ARI 6 1
ARI okresy 6 1

Ve Zlíně, dne 6. 1. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 6 1

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.