Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 10. 3. 2023

Aktualizováno: 20. 3. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 10. kalendářním týdnu r. 2023 ve Zlínském kraji 1 338 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k mírnému nárůstu o 2,4 %, nicméně riziko onemocnění stále přetrvává.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 895 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Zároveň v této kategorii byl zaznamenán i nejvyšší nárůst onemocnění o 13,0 %. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 570 osob na 100 000 obyvatel, což je proti předchozímu týdnu nárůst o 21,9 %. Nárůst o 6,1 % byl zaznamenán i v okrese Zlín s hodnotou 1 360 osob na 100 000 obyvatel. V okrese Kroměříž došlo k poklesu o 14,7 % a nemocnost činí 1 198 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Nejnižší nemocnost byla zaznamenána v okrese Vsetín s hodnotou 1 183 na 100 000.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění dominuje chřipka B, ale stále se uplatňuje chřipka A, především A/H1pdm, RS viry a rhinoviry, jen v menší míře se uplatňují další respirační virová agens. Situaci lze nadále považovat za regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 10 3
ARI okresy 10 3

Ve Zlíně, dne 10. 3. 2023
MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 10 3

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.