Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Mgr. Dominika Kubicskó

ref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny obecné a komunální

budova KHS

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.