Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Nebezpečné výrobky 2023/41 – LOVE DANCE LA RIVE, eau de parfum, číslo šarže/ sp. do: 12164A*, EXP 03/2017EAN: 5906735232257

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.