29. 8. 2022

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 15. 8. 2022

budova KHS
Aktualizováno: 29. 8. 2022

V období od 30. 6. 2022 do 15. 8. 2022 provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 74 kontrol, které se zabývaly zajištěním dětské rekreace.

Sumární přehled o kontrolách:

POČET ZKONTROLOVANÝCH TÁBORŮ:
66 zotavovacích akcí, jiných podobných akce pro děti a provozovny připravující stravu pro tábory

POČET SANKCÍ/celková výše:
4 ve výši 7 500 Kč (část kontrol není ukončena a je v řešení)

POČET ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ NA TÁBORECH:
1x v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (nedostatečný počet umyvadel/výtokových kohoutů)
5x ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob (konkrétně u potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob)
3x ve zdravotnickém zabezpečení akce (např. chybějící vyčleněný záchod pro izolaci s možností mytí rukou v tekoucí vodě)

Sumární přehled o akcích, které evidujeme k 15. 8. 2022:

  • 122 zotavovacích akcí, kde probíhá 164 běhů a je rekreováno 8 712 dětíZOTAVOVACÍ AKCE – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
  • 34 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 44 běhů a je rekreováno 1 170 dětíJINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.Dokument „Doporučení MZ pro letní dětskou rekreaci 2022“ naleznete zde: https://www.khszlin.cz/Ve Zlíně, dne 15. srpna 2022 Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.