Zkoušky ze znalosti hub

Aktualizováno: 31. 5. 2023

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

oznamuje termín konání zkoušky ze znalosti hub

houby

Termín: ve čtvrtek dne 1. června 2023,
Čas: v 8:30 hod,
Místo: v budově sídla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
ve 4. patře, zasedací místnost č. 4.29 (budova 26 areálu nemocnice KNTB Zlín).

Zkouška je určena zejména pro ty, kteří ke své činnosti potřebují získat osvědčení o znalosti hub, tj.:

• osoby uvádějící do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely,

• osoby provozující stravovací služby, které používají k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. jejich ustanovení odpovědní zástupci.

Bližší informace včetně přihlášky ke zkoušce ze znalosti hub je možno nalézt na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, v dokumentech odboru hygieny výživy a PBU dostupné na odkaze: https://www.khszlin.cz/organizacni-struktura/odbor-hygieny-vyzivy-a pbu/dokumenty/

Telefonické dotazy:

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. tel.: 577 006 711
MVDr. Miroslav Jaroš tel.: 577 006 729
Ing. Bc. Jana Žajdlíková tel.: 577 006 731

Správní poplatek za vydání osvědčení činí: 500,- Kč.

Ve Zlíně, dne 19. 4. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.