17. 1. 2023

Nikotinové sáčky – nový fenomén dětí a mládeže

Aktualizováno: 18. 1. 2023

Nikotinové sáčky jsou poměrně novou kategorií výrobků obsahující nikotin bez tabáku, které tabákový průmysl uvádí na trh s cílem rozšiřovat své portfolio nikotinových produktů. Původně měly napomáhat kuřákům od závislosti na tabákových výrobcích. Svůj původ mají na Skandinávském poloostrově, odkud se poměrně rychle začaly šířit do celého světa. V České republice se s nimi setkáváme od roku 2019. Na rozdíl od kouření tabáku se nehořlavé nikotinové výrobky prezentují jako méně škodlivé alternativy cigaret a mezi mladými se stávají stále oblíbenější. Odrážejí to i marketingové strategie prodejců nikotinových sáčků zdůrazňujících výhody užívání – diskrétní možnost užití kdekoliv a kdykoliv bez potřeby dalšího zařízení či doplňkového vybavení, možnost nákupu přes internet, výhodné ceny při nákupu většího množství

Co to jsou nikotinové sáčky?
Jedná se o malé bílé sáčky obsahující celulózová vlákna napuštěná směsí čistého nikotinu s aditivy, sladidly a příchutěmi. Právě od druhu příchutě se odvíjí atraktivní vzhled obalu, který láká nejenom dospělé, ale především děti a mladistvé. Obal svou velikostí i tvarem připomíná puk a je přebalen barevnou etiketou. Balení obsahuje 20–22 sáčků. Příchutě se podobají příchuti žvýkaček – ovocné, sladkokyselé, pálivé, mentolové, ale také příchuť energetického nápoje nebo jiných sladkých, či alkoholických nápojů.

ns1

Užití
Nikotinové sáčky se vkládají do úst mezi ret a dáseň a nechají se působit 10-30 min, nekousají se ani nepolykají. Sáček je určený k jednorázové aplikaci, po použití se vyhazuje. Nástup účinku nikotinu je velmi rychlý a v mozku vyplavuje dopamin. Často se užívají, aby se zlepšila soustředěnost a výkon, což může v prvních minutách fungovat. Nikotin v malé dávce zlepšuje soustředění, ale velká dávky a chronické užívání naopak vedou k útlumu organismu.

Rizika
Zdravotní rizika nikotinových sáčků jsou dle dostupných studií ve srovnání s orálním tabákem nebo s kouřením cigaret minimální, nicméně u dětí a mladistvých je potřeba přihlížet k tomu, že účinky nikotinu na lidský organismus jsou zčásti neurotoxické a mohou ovlivnit vývoj nervové soustavy, především pak mozku. Navíc je nikotin psychoaktivní látka, na kterou vzniká poměrně rychle závislost, zrychluje činnost trávicího traktu, což může vyvolat zažívací potíže, také zvyšuje krevní tlak, zrychluje činnost srdce a podporuje ukládání tuků v cévách, čímž usnadňuje vznik aterosklerózy.

ns2

Tím, že se sáčky vkládají do úst také dochází k dráždění dutiny ústní v místě působení. Významné riziko, které nikotinové sáčky představují je riziko předávkování a otravy nikotinem. Další rizika vycházejí ze spolknutí sáčku nebo z kombinace nikotinu a jiných návykových látek.

Obsah nikotinu
Obsah nikotinu v nikotinových sáčcích je různý, pohybuje se v rozmezí 5–50 mg, přičemž se uvádí, že letální dávka nikotinu je 60 mg. Pro porovnání lze uvést, že v jedné cigaretě je 10-15 mg nikotinu, ale do těla se dostane 1–3 mg, zbytek se spálí hořením. V případě sáčků se nikotin vstřebává skrze sliznici v ústech, čímž je ztrátovost nikotinu eliminována.

Předávkování nikotinem
Příznaky předávkování nikotinem jsou neklid, nervozita, úzkost, třes končetin, hypertenze, bolest hlavy, ale také nevolnost, zvýšení slinění a zvracení. V případě otravy organismu dochází k celkovému útlumu, poruchám vědomí a v ojedinělých případech může dojít až ke smrti.

Regulace
Regulace nikotinových sáčků se v ČR vyvíjí velice pomalu. Důvodem je, že prodávané sáčky sice obsahují nikotin, ale neobsahují tabák, proto stály z pohledu legislativy mimo regulaci spojenou s tabákovými výrobky.

Nicméně od května roku 2022 platí novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, která stanovuje podmínky pro výrobce, dovozce, prodejce i distributory, neřeší však dostupnost, tudíž si momentálně tyto výrobky může koupit kdokoli, včetně dětí a mladistvých.

ns3

Další regulaci nikotinových sáčků bude představovat vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by měla vstoupit v platnost v červenci 2023 a měla by upravovat požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. Mimo jiné vyhláška stanovuje max. množství nikotinu v jedné dávce na 12 mg.

Závěr
Nikotinové sáčky představují výrazné riziko pro děti a mladistvé zejména z pohledu vzniku poměrně rychlé závislosti na nikotinu, jehož obsah v některých sáčcích je na hranici letální dávky. Například u náplní do elektronických cigaret je maximální obsah nikotinu legislativně stanoven na 20 mg/ml. Zásadním problémem je především absence omezení věku kupujícího a možnost nabízení vzorků zdarma společně s propagací produktu v reklamních kampaních.

Rizika
1) Snadná dostupnost – chybějící věkové omezení pro spotřebitele
2) Legislativně neregulovaný maximální obsah nikotinu
3) Rychlý vznik závislosti na nikotin u dětí a mladistvých
4) Masivní mediální propagace ze strany výrobců

Ve Zlíně dne 17. 1. 2023
Zpracovali: Ing. Petra Žídková, DiS., MVDr. Miroslav Jaroš

Zdroje:
https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2022/05/03kulhanek.pdf
https://chciodvykat.cz/clanky/nikotinove-sacky-pomocnik-pri-odvykani/
https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-detech/Nikotinove-sacky:-Nebezpecny-trend-mezi-skolaky__s10013x20337.html
https://www.prevcentrum.cz/uzivani-nikotinovych-sacku-detmi-a-mladistvymi/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-predstavilo-vyhlasku-regulujici-nikotinove-sacky/
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33573/1121/Zprava_o_tabakovych_nikotinovych_vyrobcich_v_CR_2021_fin.pdf

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.