21. 12. 2022

Kontroly stánků v rámci vánočních akcí konaných
ve Zlínském kraji v roce 2022

Aktualizováno: 10. 1. 2023

V období od 3. 12. do 14. 12. 2022 byl proveden zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor (dále též „SZD“) ve stáncích na akcích konaných ve Zlínském kraji v předvánočním období. Kontroly byly provedeny ve Valašských Kloboukách na akci Valašský mikulášský jarmek, ve Zlíně v rámci akce Adventní Zlín 2022 a v Uherském Hradišti na akci Vánoční jarmark.

Státní zdravotní dozor pracovníků oddělení hygieny výživy v provozovnách stravovacích služeb (stánky, mobilní zařízení) s prodejem nápojů a občerstvení byl zaměřen zejména na kontrolu bezpečnosti nabízených potravin a pokrmů, předcházení riziku kontaminace, neporušení chladicího řetězce, splnění požadavků na vybavení, zásobování pitnou vodou, sanitaci, osobní a provozní hygienu, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích dokladů k prodávanému sortimentu a na klamání spotřebitele.

Celkem bylo zkontrolováno 23 provozoven s prodejem nápojů a občerstvení, tj. v rámci akce Valašský mikulášský jarmek bylo zkontrolováno 10 stánků, na vánočních trzích konaných na náměstí Míru a u Obchodního domu ve Zlíně bylo prověřeno 5 stánků, v Uherském Hradišti byla provedena kontrola 8 provozoven. Při kontrolách nebyly v provozovnách stravovacích služeb zjištěny závažné hygienické nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny provozovateli stánků v průběhu kontroly.

V rámci akce Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách byla dále pracovníkem oddělení předmětů běžného užívání provedena kontrola stánků s prodejem nepotravinářského sortimentu, tj. kosmetických přípravků, výrobků pro děti do 3 let a výrobků pro styk s potravinami. Celkem byla provedena kontrola 50 stánků s prodejem uvedeného sortimentu, výsledky kontrol byly vyhovující, případné nedostatky byly řešeny ihned na místě okamžitou nápravou.

Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat, že prodej kontrolovaného sortimentu byl provozovateli zajišťován na vyhovující hygienické úrovni.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2022
Zpracovali: zaměstnanci odboru HV a PBU

stanky1

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.