18. 11. 2022

Evropský antibiotický den (EAAD)

Aktualizováno: 21. 11. 2022

18. listopadu – Evropský antibiotický den (EAAD)

16 – 22. listopadu – Světový antibiotický týden (WAAW)

Prvním antibiotikem na trhu byl penicilin, objevený v roce 1928. V klinické praxi se používá od 40. let 20. století. Tento objev významně ovlivnil terapeutické možnosti závažných bakteriálních infekcí a ve svém důsledku vedl k celkovému snížení úmrtnosti na infekční nemoci.

V současné době však neuvážené a nekontrolované podávání antibiotik vede k výraznému vzestupu rezistentních bakteriálních kmenů. Samotná léčba se tak stává obtížnější, a tím i několikanásobně nákladnější. Komplikuje se léčba infekcí, zvyšuje se riziko šíření onemocnění i úmrtí. V Evropě ročně umírá zhruba 25 000 pacientů v souvislosti s infekcí vyvolanou multirezistentními mikroby a počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi přibývá. Mezi významné důvody narůstající neúčinnosti k antibiotikům patří jejich vysoká spotřeba, ne vždy správná indikace, ale také upřednostňování širokospektrých antibiotik před antibiotiky s úzkým spektrem účinku. Evropské země včetně ČR zavádějí národní programy a projekty zaměřené proti nadužívání antibiotik. Jejich výsledkem je také zřízení antibiotických středisek v nemocnicích, která poskytují konzultace nejen lékařům z lůžkových oddělení, ale i odborným a praktickým lékařům.

Evropský antibiotický den (EAAD) každý rok připadá na 18. listopadu. Cílem Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), která tuto aktivitu zaštiťuje, je apelovat na uvážlivé používání antibiotik a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Uvážlivé používání je jen takové, které je potřebné, aplikované ve správné dávce, dávkovacím schématu a délce terapie. Současně se snaží zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům. V oblasti veřejného zdraví je cílem podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. Evropský antibiotický den je organizován s podporou Světové zdravotnické organizace a je partnerským projektem Světového antibiotického týdne probíhajícího ve dnech 16. – 22. listopadu. Jeho smyslem je zvýšit celosvětové povědomí o odolnosti vůči antibiotikům mezi širokou veřejností, zdravotnickými pracovníky a veřejnými činiteli, aby se zabránilo dalšímu výskytu a šíření rezistence na antibiotika.

Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vzestup rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace. Proto by se při jejich užívání měla respektovat tato pravidla:

  • Antibiotika by se měla užívat pouze v nezbytných případech.
  • Pacient by měl užívat pouze antibiotika, která předepsal lékař přímo jemu, a jen na léčbu, pro kterou byla předepsána.
  • Je třeba dodržovat délku podávání antibiotik, tzn. dobrat předepsané množství i po odeznění příznaků onemocnění.
  • Je třeba dodržovat velikost dávek a dávkovací intervaly včetně dalších doporučení týkajících se způsobu podávání.
  • Před zahájením užívání antibiotik je vždy potřeba si přečíst si příbalovou informaci.

Své znalosti ohledně užívání antibiotik můžete otestovat na stránkách https://www.antibiotickarezistence.cz/kviz

ea den
Zdroj: www.who.int/drugresistance

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 18. listopadu 2022

Zdroje:
http://www.szu.cz/tema/evropsky-antibioticky-den-eaad-1
https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/dnes-je-evropsky-antibioticky-den-upozornuje-na-rostouci-nebezpeci-vyskytu-bakterii
http://www.szu.cz/tema/evropsky-antibioticky-den-eaad-1
https://www.sukl.cz/pocet-infekci-vyvolanych-mikroby-odolnymi-vuci-antibiotikum-1
https://www.mzcr.cz/v-listopadu-si-cely-svet-pripomina-hrozbu-ztraty-ucinnosti-antibiotik/
https://www.antibiotickarezistence.cz/
https://www.who.int/drugresistance

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.