30. 12. 2022

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 30. 12. 2022

Aktualizováno: 6. 1. 2023

V 52. kalendářním týdnu roku 2022 došlo na území Zlínského kraje k poklesu hlášených akutních respiračních infekcí o 40,3 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1 471/100 000 obyvatel, u chřipkových onemocnění klesla nemocnost o 49,8 % na hodnotu 121 /100 000 obyvatel. Tyto hodnoty jsou zkreslené vánočními svátky. Předpokládáme, že v následujících týdnech bude nemocnost opět stoupat.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 556 osob na 100 000 je zaznamenána u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena na Uherskohradišťsku s hodnotou 1 796 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Kroměříž s hodnotou nad 1 613 osob na 100 000 obyvatel. Častý je laboratorní průkaz chřipky typu A.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.

ARI kraj 30 12
ARI okresy 30 12

Ve Zlíně, dne 30. 12. 2022
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 30 12

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.