12. 12. 2022

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 12. 12. 2022

Aktualizováno: 16. 12. 2022

Sezonní akutní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými příznaky, do těchto onemocnění patří i onemocnění chřipkou. Krajské hygienické stanice provádí každotýdenní sběr dat z ordinací praktických lékařů pro dospělé a dětských lékařů a data jsou vkládána do registru ARI.
Ve 49. kalendářním týdnu r. 2022 došlo na území Zlínského kraje k nárůstu hlášených akutních respiračních infekcí o 25,5 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1 823/100 000 obyvatel, u chřipkových onemocnění vzrostla nemocnost o 136,4 % na hodnotu 78 /100 000 obyvatel.
Z těchto dat je patrné, že jsme ve Zlínském kraji překročili pomyslný epidemický práh. Dominují respirační viry, které byly laboratorně potvrzeny u nemocných s respiračními příznaky, a to rhinoviry a viry parainfluenzy. Nicméně vidíme i dynamiku nárůstu podílu chřipkových onemocnění.
Obracíme se na všechny, kteří přicházejí za svými příbuznými do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. Doporučujeme i nošení respirátorů.

TýdenCelkemZměna
2022 / 461 01211,7 %
2022 / 471 25824,3 %
2022 / 481 45315,5 %
2022 / 491 82325,5 %
ARI Relativní nemocnost Zlínský kraj na 100 000 obyvatel, změna [%]
Zlínský kraj1 823
Kroměříž1809
Uherské Hradiště2390
Vsetín1352
Zlín1770
ARI 49. kalendářní týden Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
hlaseni ari

MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

Ve Zlíně, dne 12. 12. 2022

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.