16. 12. 2022

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění v ZK k 16.12.

Aktualizováno: 21. 12. 2022

Ve 50. kalendářním týdnu roku 2022 došlo na území Zlínského kraje k významnému nárůstu hlášených akutních respiračních infekcí o 28,4 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 2 341/100 000 obyvatel, u chřipkových onemocnění vzrostla nemocnost o 78,2 % na hodnotu 139/100 000 obyvatel.

Nemocnost v posledních 3 týdnech nabrala na dynamice. Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 6 084 osob na 100 000 je zaznamenána u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Nicméně nejvyšší nárůst počtu onemocnění o více jak 34 % je ve věkových kategoriích 6-14 a 15-24 let, tj. u osob v kolektivech. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena na Uherskohradišťsku s hodnotou 2 611 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou nad 2 500 osob na 100 000 obyvatel.

ARI
ARI okresy

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadla, nezdravit se podáváním ruky a líbáním, ale také nepůjčovat si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory. Důležité je pravidelné mytí rukou, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. Doporučujeme i nošení respirátorů.

Je nutno si také uvědomit, že musíme chránit své nemocné blízké osoby. Obracíme se na všechny, kteří přicházejí za svými příbuznými do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí stále očkování.

Hlaseni ARI graf

Ve Zlíně, dne 16. 12. 2022

Zpracovala MUDr. Jana Eliška Hošková, MUDr. Vlasta Fojtíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.