3. 12. 2022

3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených

Aktualizováno: 5. 12. 2022

V roce 2018 v České republice žilo 1,152 milionu lidí starších 15 let s nějakým zdravotním postižením. Podle Českého statistického úřadu téměř 600 tisíc osob se zdravotním postižením musí využívat pomoc druhé osoby, většinou nejbližších příbuzných. V témže roce žila na světě více než 1 miliarda osob s určitou formou zdravotního postižení. I přes takto vysoký počet se však stále potýkají s těžkostmi v každodenním životě, a dokonce i s předsudky. Přitom se jedná o lidi, kteří sice mohou mít snížené rozumové schopnosti, avšak obrovské životní zkušenosti.

Světový den zdravotně postižených osob si připomínáme dne 3. prosince již od roku 1981, kdy byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN). V České republice na něj upozorňujeme od roku 1993. Cílem Mezinárodního dne zdravotně postižených je zařadit handicapované lidi do společnosti, do běžného života, poskytnout jim možnost vzdělání i pracovního uplatnění.

Mezinárodní den zdravotně postižených má přispět ke zvýšení povědomí o tomto tématu. Poskytnout veřejnosti informace o tom, jak komplikovaný život často zdravotně postižení mají. Jak jsou pro ně věci, jež jsou pro zdravé osoby snadno dostupné a samozřejmé, někdy obtížně dosažitelné. Může to být vzdělání, pracovní uplatnění, ale i doprava nebo sportovní a kulturní vyžití. Dlouhodobým cílem je odstraňování překážek, které brání handicapovaným, aby se co nejvíce začlenili do všech běžných činností společnosti.

Také OSN vyvíjí v této oblasti života aktivity a vyzývá všechny země, aby plně zavedly Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, usnadňovaly přístup a odstranily legislativní, sociální, ekonomické a další překážky za aktivní účasti osob se zdravotním postižením a organizací, které je zastupují.

Zdravotně postižení

V České republice působí celá řada společností, které se zaměřují na pomoc se začleněním zdravotně postižených. Patří k nim například nezisková organizace Národní rada osob se zdravotním postižením ČR působící v České republice již od roku 2000. Organizace zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi, přispívá k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti, ale obhajuje také jejich lidská práva

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 30. listopadu 2022

Zdroje:
https://www.zdrave.cz/handicapovani/mezinarodni-den-zdravotne-postizenych/
https://www.osn.cz/mezinarodni-den-lidi-se-zdravotnim-postizenim/
https://www.zdravijakovasen.cz/clanky/mezinarodni-den-zdravotne-postizenych
https://zenysro.cz/blogy/vypis-se-z-toho/3-prosinec-mezinarodni-den-zdravotne-postizenych/
https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/den-zdravotne-postizenych
https://nrzp.cz/
*

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.