3. 11. 2022

3. listopad – Den bez pesticidů

Aktualizováno: 14. 11. 2022

Den 3. listopadu je dnem bez pesticidů a každoročně jej vyhlašuje organizace PAN (Pesticide International Network).

Den bez pesticidů
Zdroj: https://www.istockphoto.com/cs/search/more-like-this/958953510?assettype=image&phrase=pesticidy

V tento den si připomínáme havárii, ke které došlo v noci z 2. na 3. listopadu 1984 v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Z továrny tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyanátu (vysoce toxická organická sloučenina, která je meziproduktem při výrobě pesticidů a insekticidů) a dalších jedovatých plynů. Během chvilky zemřelo skoro 8 tisíc tamních obyvatel a skoro půl milionu dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky.

Co to vlastně je pesticid ? Pesticid je přípravek, který je určen k tlumení chorob rostlin a hubení plevelů a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Velmi často jsou pesticidy užívány v zemědělství. Odhaduje se, že používání pesticidů na ochranu rostlin zabrání v průměru 40% ztrát na úrodě.

Pesticidy dělíme na:

  • přípravky na ochranu rostlin – k hubení nebo regulaci škůdců, chorob či plevelů
  • biocidy – jakákoli látka nebo směs určená k hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů, tj. takových organismů, které negativně působí na člověka, na předměty, které užívají nebo vyrábějí, ostatní živé organismy nebo na životní prostředí.

Obecně můžeme říct, že nesprávné a nevhodné používání pesticidů negativně ovlivňuje fungování ekosystému a zdraví člověka, je tudíž žádoucí jejich užívání omezovat.

Které potraviny obsahují nejvíce pesticidů ? Mezi nejvíce kontaminované potraviny patří ovoce a zelenina, ale můžeme je najít také v obilovinách a potravinách živočišného původu.

Jaká jsou opatření na ochranu zdraví před pesticidy ? Dne 10. září 1998 byla v Rotterdamu přijata Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Česká republika tuto úmluvu podepsala v New Yorku dne 22. června 1999. Cílem úmluvy je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možným poškozením a přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí, usnadněním výměny informací o jejich vlastnostech, zabezpečením vnitrostátního rozhodovacího procesu o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním těchto rozhodnutí mezi smluvní strany. V roce 2018 navíc vláda ČR schválila Aktualizaci Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů pro období 2018-2022, což je soubor opatření, kterým je ve členských státech EU realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí.

Před uvedením na trh je daný pesticid vystaven dlouhému schvalovacímu procesu, navíc je používání pesticidů důsledně kontrolováno, ale co můžeme udělat my?

  • Pokud sami používáte pesticidy, např. na zahrádkách, je nezbytné postupovat přesně dle instrukcí na příbalovém letáku přípravku;
  • Ovoce a zeleninu je nutno před konzumací vždy řádně omýt teplou vodou. V případě hroznového vína se doporučuje i namočit na 15 min do teplé vody a poté pod tekoucí vodou opláchnout;
  • Většina pesticidů není rozpustných ve vodě, proto je vhodné loupání (např. jablek, okurek), případně tepelná úprava;
  • Používat citrusové plody, které nebyly chemicky ošetřeny.

Pesticidy se staly součástí našeho každodenního života, a to ne jenom ty, které se používají na ošetření rostlin. V případě potřeby mohou být dobrým pomocníkem, ale je třeba mít na mysli, že jsou to syntetické chemikálie, proto s nimi musíme zacházet obezřetně a jejich spotřebu se snažit omezovat na minimum. Rovněž je důležité podporovat vědu a výzkum, aby se mohly vyrábět přípravky, které budou účinné, ale zároveň šetrné k životnímu prostředí a nebudou negativně ovlivňovat zdraví lidí.

Ve Zlíně dne 2. 11. 2022
Zpracovala Ing. Petra Žídková, DiS.

https://www.ekovychovalk.cz/cs/zajimavosti/mezinarodni-dny-vyznamne-pro-zivotni-prostredi/mezinarodni-den-bez-pesticidu-3-prosinec.html
https://www.mzp.cz/cz/rotterdamska_umluva_nebezpecne_latky
https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/190699-nejvetsi-prumyslova-havarie-v-historii-bhopalska-katastrofa-zasahla-pul-milionu-lidi-desitky-tisic-zabila/
http://szu.cz/tema/pesticidy?highlightWords=pesticidy
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/Pesticidy_A5_web.pdf¨
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
https://eagri.cz/public/web/file/670604/Fakta_o_pesticidech.pdf

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.