21. 11. 2022

20. listopad – Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Aktualizováno: 24. 11. 2022

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je chronický zánět průdušek spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně. Projevuje se ponámahovou dušností a potížemi s výdechem, kašlem, vykašláváním hlenů, sníženou fyzickou kondicí. Kouření cigaret je příčinou 80-90 % úmrtí při CHOPN. Dalšími faktory jsou znečištění pracovního a životního prostředí. U lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí hrozí rakovina plic až pětkrát častěji ve srovnání se zdravou populací.

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci si od roku 2001 připomínáme 20. listopadu. Tento den má zvýšit povědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci. V České republice je touto chorobou postiženo přibližně 700 tisíc obyvatel. Dvakrát častěji se objevuje u mužů. Kuřáci tvoří až 95 % nových případů.

Onemocnění značně zhoršuje kvalitu života. Při diagnostikování tohoto onemocnění je důležité přestat kouřit, protože se tím výrazně zlepšuje prognóza onemocnění. Nemoc ale není zcela vyléčitelná. Lidé s CHOPN sice netrpí bolestmi, ale dušnost je pacienty zpravidla vnímána hůře než bolest. Základním předpokladem prevence je abstinence kouření, režimová opatření, dbát o své zdraví, pravidelně chodit na preventivní lékařské prohlídky, žít zdravějším způsobem života a sportovat.

Významným preventivním opatřením je od počátku roku 2022 spuštění plošného screeningu karcinomu plic. Praktičtí lékaři mohou ve svých ordinacích cíleně oslovovat silné kuřáky ve věku 55 až 75 let, kteří kouří minimálně dvacet cigaret denně a posílat je k plicním lékařům. Cílem je zachytit včasná vyléčitelná stádia onemocnění a zároveň zvýšit povědomí o rakovině plic v souvislosti s kouřením. U pneumologa cílová skupina absolvuje základní vyšetření včetně vyšetření funkce plic, event. odeslání na screeningové CT vyšetření plic a je nabídnuta intervence pro odvykání kouření s případným odesláním do centra pro odvykání kouření. Časný záchyt má totiž zásadní význam pro časnou léčbu a prodloužení života nemocných.

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 18. listopadu 2022

Zdroje:
https://www.zzmv.cz/svetovy-den-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci-
https://radiozurnal.rozhlas.cz/dnes-svetovy-den-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci-6346872
https://www.denchopn.cz/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-noveho-roku-doporuci-praktici-silnym-kurakum-bezplatny-screening-plic/
https://www.shutterstock.com

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.