15. 11. 2022

17. listopadu – Mezinárodní den předčasně narozených dětí

Aktualizováno: 15. 11. 2022

Mezinárodní den předčasně narozených dětí, který si připomínáme 17. listopadu, si klade za cíl upozornit na problematiku nedonošených dětí, jejich nelehkého vstupu do života a současně připomenout úsilí zdravotníků i rodičů o záchranu jejich života. Tento den byl iniciován v roce 2008 nadací EFCNI (Evropská́ nadace pro péči o novorozence). Typické́ pro tento den je nasvícení památek purpurovou barvou, šňůra novorozeneckých ponožek a purpurové́ srdce jako symbol výjimečnosti, bojovnosti a křehkosti. Pokud chcete na tento den upozornit, oblékněte si 17. listopadu cokoliv purpurového.

Problém předčasných porodů se se týká celého světa. V České republice, která se řadí mezi světovou špičku v péči o předčasně narozené a rizikové novorozence, se ročně narodí zhruba 7-8 tisíc nedonošených dětí. K tomuto úspěchu přispělo nejen zavedení nových postupů intenzivní péče, ale zejména zřízení dvanácti regionálních perinatologických center, která se předčasně narozeným dětem věnují. Perinatologické centrum intenzivní péče, tzn. III. a tedy nejvyšší stupeň péče o novorozence, najdeme v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde se takových dětí ročně rodí okolo dvou set. Počet předčasně narozených dětí se přitom každoročně zvyšuje. Narůstá počet dětí narozených po umělém oplodnění, tedy i dětí z vícečetných porodů, stoupá průměrný věk matek při porodu a i podíl žen, které mají k předčasnému porodu větší sklony. Existují známé rizikové faktory, které mohou vést k předčasnému porodu. Avšak u 40 % předčasných porodů zůstává hlavní příčina nevyjasněna.

V současné době v České republice probíhá péče o předčasně narozené děti prostřednictvím intenzivní péče již od 24. týdne těhotenství nebo porodní hmotnosti nad 500 gramů. Takové dítě vyžaduje specifickou péči a její stupeň závisí na tom, s jakou hmotností a v jakém gestačním týdnu se narodilo. Nezralá miminka se rozdělují podle týdne těhotenství nebo podle porodní hmotnosti. Narození nedonošeného dítěte je pro rodinu náročnou zkouškou. Péče o tyto děti je nákladná časově, finančně ale také psychicky. U nás se tomuto tématu intenzivně věnuje organizace Nedoklubko, z. s. Ta se snaží nejen o osvětu, ale především o podporu rodičů, kterým poskytuje informace, rady a zkušenosti. Organizuje také finanční sbírku na podporu výzkumu příčin a prevence předčasných porodů.

Novinkou je v letošním roce možnost finanční podpory na dojíždění do nemocnice za předčasně narozeným dítětem do jednoho roku věku, a to prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci.

predcasne narozeni
Zdroj: http://www.shutterstock.com

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 15. listopadu 2022

Zdroje:
http://www.predcasnenarozenedeti.cz/cs/Problematika-predcasne-narozenych-deti.html#uvod
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-stat-nove-financne-pomuze-rodicum-predcasne-narozenych-deti-217672
http://www.porodnice.cz/dite-a-z/predcasne-narozene-deti
https://www.nedoklubko.cz/svetovyden/
http://www.shutterstock.com

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.