14. 11. 2022

14. listopadu – Světový den diabetu

Světový den diabetu
Aktualizováno: 23. 11. 2022

Diabetes se dnes označuje za civilizační onemocnění. Základní příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo efektivně využívat životně důležitý hormon inzulín, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Světový den diabetu vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní diabetickou federací (IDF) si každoročně připomínáme 14. listopadu, v den narození jednoho z objevitelů inzulinu, kanadského lékaře, sira Fredericka Bantinga. Ten za svůj objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu udělovanou za fyziologii a medicínu. Již roku 1922 byl inzulín poprvé podán teprve čtrnáctiletému chlapci, jenž se tak stal prvním léčeným diabetikem na světě. Cílem osvěty je zvýšení povědomí o všech typech cukrovky, podpora programů prevence cukrovky 2. typu, ale také potřeba informovat o tom, že ani dnes nemají milióny lidí s diabetem na celém světě přístup k péči včetně inzulínu.

V České republice trpí diabetem téměř každý desátý obyvatel. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví. Přitom v 95 % všech případů se jedná o diabetes mellitus 2. typu, tedy variantu, kterou je do značné míry možné odvrátit správnou prevencí. Onemocnění postihuje nejen starší populaci, ale i střední věkovou skupinu. S věkem však počty nemocných rostou. Lidé nad 65 let tvoří více než 20 % diabetiků. Každoročně 20-30 tisíc lidí s diabetem umírá. A ačkoli cukrovka nemusí být přímou příčinnou těchto úmrtí, vždy komplikuje zdravotní stav jednotlivce.

svetovy den diabetu

Nejvyšší stupeň rizika znamená takzvaný prediabetes, což je mírné zvýšení hodnot glukózy nad normální hodnotu. Pacienti s touto diagnózou mají trvale vysoké riziko (až 70 %) rozvoje cukrovky 2. typu. Pacientům je často diabetes diagnostikován až v pozdějších stádiích onemocnění. Existuje přitom řada rizikových faktorů, kterým lze předcházet správnou prevencí. V případě diabetu 2. typu se jedná o úpravu výživy, udržování přiměřené tělesné hmotnosti a fyzické aktivity.

Diabetes není jen dědičné onemocnění, a proto by se měli mít na pozoru i ti, kteří nemoc v rodině nemají. Pokud diabetes není léčen nebo je léčen nedostatečně, může vést k poškození některých tkání, především očí, ledvin, periferních nervů a cév.

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 9. listopadu 2022

Zdroje:
https://www.fnusa.cz/svetovy-den-diabetu-i-pres-covid-nezapominejme-na-prevenci/
http://www.szu.cz/14-listopad-svetovy-den-diabetu-1
https://www.janssen.com/czech/svetovy-den-diabetu-world-diabetes-day
http://www.szu.cz/zhruba-milion-cechu-trpi-cukrovkou-a-nemocnych-neustale
https://www.cukrpodkontrolou.cz/cukrovka/
https://www.ikem.cz/cs/diabetes-mellitus-cukrovka/a-2654/
https://pixabay.com/cs/users/stevepb-282134/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=528678

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.