10. 10. 2022

10. října – Světový den duševního zdraví

budova KHS
Aktualizováno: 13. 10. 2022

Duševní zdraví je „pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity“ (definice podle Světové zdravotnické organizace). V posledních dvou desetiletích jsme svědky velkého rozvoje tzv. pozitivní psychologie, která se věnuje kladným aspektům lidské existence jako je štěstí, odpuštění, autenticita, odolnost a další. Její hlavní představitel, Martin Seligman, uvádí pět hlavních ingrediencí duševní pohody: pozitivní emoce, schopnost plně se ponořit do prováděné činnosti, navazování autentických vztahů, pociťování života jako smysluplného a zažívání úspěchu.
Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Přitom péče o naše duševní blaho by měla být každodenní samozřejmostí. V České republice trpí depresí nebo bipolární poruchou odhadem 700 000 lidí. A jen 4 % psychiatrických pacientů chodí na terapie. Na psychiatrických odděleních je ošetřeno o 50 % více žen než mužů. Ženy postihují především neurotické a afektivní poruchy, což může být dáno jejich obecně emočně labilnější stránkou, na rozdíl od mužů, kteří si problémové situace tolik nepřipouštějí. Zato je však častěji řeší alkoholem nebo psychoaktivními látkami. Ženám více pomůže se vypovídat. Duševní onemocnění patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu a invalidity. Na jejich zvýšeném výskytu v dnešní době má zásadní podíl nezdravý životní styl a podceňování faktorů jako jsou shon a stres, strava, nedostatek odpočinku, velké pracovní tempo, nedostatek sociálních vazeb.
O naše duševní zdraví, jež je důležitou součástí našeho celkového zdraví, je nezbytné pravidelně pečovat, obzvláště v psychicky náročných situacích. Dopřejte si dostatek spánku, čerstvého vzduchu a vyvážené stravy. Dopřávejte si fyzické aktivity, které Vás baví. Udělejte si čas na sebe a své myšlenky a pocity. Každý den na nějakou dobu vypněte počítač, telefon a televizi. Buďte součástí skupiny. Věnujte čas lidem, se kterými je Vám dobře. Mějte realistická očekávání od svých nálad. Všichni máme někdy špatnou náladu. Pokud máte ale špatnou náladu několik týdnů v kuse, vyhledejte pomoc. Nastavte si dosažitelné cíle. Zvolte si takové, které Vás motivují, ale nepohlcují. Buďte na sebe hodní. Pokud jste v těžké situaci, dýchejte zhluboka a zkuste k sobě mluvit tak, jako byste mluvili k dobrému příteli. Pro odbornou pomoc se můžete obrátit na psychology působící ve Zlínském kraji na https://nepanikar.eu/zlinsky-kraj/.
„Pravidelně se hýbat, přemýšlet nad tím, co člověk jí, mít čas na přátele a své záliby, tedy nežít jen prací. To jsou rady, které znějí banálně, ale skutečně fungují“, radí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc (psychiatr a přednosta Psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice).

Světový den duševního zdraví

Zpracovala Ing. Hana Složilová

Ve Zlíně dne 10. října 2022

Zdroje:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Moznosti-pece-o-dusevni-zdravi.pdf
https://psychoanalyzadnes.cz/2016/06/06/co-je-dusevni-zdravi/
https://dusevnizdravi.patalie.cz/
https://www.loono.cz/prevence/dusevni-zdravi
https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/235
https://pardubice.rozhlas.cz/pecujte-o-sve-dusevni-zdravi-7-preventivnich-zasad-jak-se-nezblaznit-8067395
https://www.deprese.com/logo-svetovy-den-dusevniho-zdravi/

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.