Formuláře a dokumenty

Obecné žádosti

Odbor hygieny a výživy

Odbor hygieny práce

Odbor hygieny obecné a komunální

Vzorové provozní řády

Žádosti

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Odbor protiepidemický

Vzorové provozní řády

Žádosti

Další podpůrné materiály (informace, vzory, návody, ohlášení, upozornění apod.) jsou dispozici pod odkazy jednotlivých odborů ve složce dokumenty.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.