Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Mgr. Barbora Nezhybová

referent ochrany a podpory veřejného zdraví, odd. stravování dětí a mladistvých

budova KHS

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.