Články

Změna v délce trvání karantény


S účinností ode dne 25. října 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, o nařizování izolace a karantény a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. června 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření o nařizování izolace a karantény.
 
S přihlédnutím k Metodickému pokynu hlavní hygieničky České republiky pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 19.10.2021, č.j.: MZDR 37994/2021-1/OVZ, je následující změna v délce trvání karantény:
 
S účinností ode dne 25. října 2021 u karanténních opatření nařizovaných osobám se zkracuje doba jejich trvání na 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to v případě, že osoba v karanténě podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a nemá klinické příznaky onemocnění Covid-19. Toto opatření se vztahuje i na osoby, kterým byla karanténa nařízena před datem 25. 10. 2021.
 
V případě, že osoba v karanténě nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.