Články

Nemoci související s prací

21. 9. 2018 -

V souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014–2020  je jednou z priorit agentury EU‑OSHA podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací

 

https://osha.europa.eu/cs/themes/work-related-diseases