Informace pro zaměstnavatele

Koronavirus - pro zaměstnance a zaměstnavatele

12.4.2021 - Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021

22.6.2020 - Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 22. 6. 2020 do odvolání

27.3.2020 - MZČR vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

27.3.2020 - MZČR vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

25.3.2020 - Čestné prohlášení

25.3.2020 - Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou? v souvislostech s šířením koronaviru SARS CoV-2 ke dni 20. 3. 2020

23.3.2020 - Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

23.3.2020 - Stanovisko NRC pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

17.3.2020 - Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

17.3.2020 - Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID–19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod

15.3.2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

15.3.2020 - Rozhodnutí o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání s účinnou látkou ethanol - Anti-COVID

13.3.2020 - Rozhodnutí dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - Anti-COVID

7.3.2020 - MZ ČR mimořádné opatření – osoby pracující v dopravě

6.3. 2020  - MZ ČR mimořádné opatření – prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3

6.3. 2020 - Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Připravte své pracoviště na COVID-19

Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti - manuál MPSV