Informace pro zdravotnická zařízení a sociální služby

Korona virus - Pro zdravotníky

Přehled vydaných mimořádných opatření

17.4.2020 - MO - elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 16. 4. 2020

17.4.2020 - Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

17.4.2020 - MZ ČR opět povolí přítomnost druhého rodiče u porodu

15.4.2020 - Pracovníci sociálních služeb, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým

15.4.2020 - Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

15.4.2020 - Výzva MZ ČR k postupnému restartu zdravotní péče

8.4.2020 - MZČR spouští plošné testování pracovníků domovů seniorů a sociálních služeb

27.3.2020 - MZČR vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

27.3. 2020 - MZČR po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

27.3.2020 - MZČR vydalo doporučený postup pro testování pacientů a stanovilo kritéria pro propuštění z izolace

26.3.2020 - MZČR nařídilo všem nemocnicím vyčlenit prostor pro triáž pacientů

26.3.2020 - MZČR o každém pacientovi s onemocněním koronavirem musí nemocnice zpracovat "Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu"

26.3.2020 - Mimořádné opatření MZČR se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče

25.3.2020 - MZČR a společnost Respilon budou zajišťovat pravidelné dodávky ochranných pomůcek pro české zdravotníky

23.3.2020 - Ministr Vojtěch podepsal s ČVUT memorandum o dodávkách respirátorů do nemocnic

23.3.2020 - Stanovisko NRC pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

16.3. 2020 - Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19

12.3.2020 - Doporučení pro praktické lékaře Zlínského kraje

9.3.2020 - COVID-19: informace pro lékaře

6.3. 2020  - MZČR mimořádné opatření – prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3

6.3. 2020 - MZČR vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

5.3.2020 - Česká správa sociálního zabezpečení - postupy pro ošetřující lékaře

2.3. 2020 - MZČR v souvislosti s koronavirem navyšuje laboratorní kapacity

2.3.2020 - Indikace laboratorních vyšetření na detekci nového koronaviru

17.2.2020 - Informace MZČR - COVID-19: informace pro lékaře