Rok 2019

27.12.2019 – Smlouva o zajištění a provádění úklidových prací

27.12.2019 – Pojistná smlouva o pojištění benefitů

23.12.2019 – Smlouva o zprostředkován benefitů

7.11.2019 – Nájemní smlouva

31.10.2019 – Nájemní smlouva

17.9.2019 – Dodání 1 ks nového osobního vozidla

6.8.2019 - Dodávky služebních průkazů státního zaměstnance a průkazů zaměstnance

30.7.2019 - Provádění úklidových prací

8.7.2019 - Dodávka a kompletace kovových regálů

26.6.2019 - Stavební úpravy

28.2.2019 - Zajištění a provádění úklidových prací na územním pracovišti Kroměříž

28.2.2019 - Servis, údržba a opravy vozidel územního pracoviště Kroměříž

27.2.2019 - Pojištění majetku a odpovědnosti, živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení

26.2.2019 - Úprava vzájemných práv a povinností při zabezpečování tréninkového zaměstnání - klíčové aktivity "Tréninková místa"

21.2.2019 - Provádění servisu a opravy vozidel územní pracoviště Vsetín KHS ZK

19.2.2019 - Nákup notebooků, monitorů a dalšího příslušenství

15.2.2019 - Servis, údržba a opravy osobních vozidel územní pracoviště Uherské Hradiště, KHS Zlínského kraje

4.2.2019 - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě

4.2.2019 - Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup mobilních telefonů pro potřeby zaměstnanců KHS ZK

28.1.2019 - RÁMCOVÁ DOHODA - Servis, údržba a opravy osobních vozidel pracoviště Zlín

21.1.2019 - Smlouva o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon