• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Územní pracoviště Uherské Hradiště
 

Územní pracoviště Uherské Hradiště

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
686 01 Uherské Hradiště
 
tel.: 572 430 714
fax: 572 430 720 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
 

 

Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 577 006 750 vendula.sevcikova@khszlin.cz vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuse Vymětalová 577 006 711 danuse.vymetalova@khszlin.cz  asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce OPVZ - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka 577 006 751 vladimir.hutecka@khszlin.cz krizový manažer
Odbor hygieny výživy a PBU
  572 430 721    
Martina Rybnikářová 572 430 723 martina.rybnikarova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
Jana Janečková 572 430 726 jana.janeckova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
Martina Chytilová 572 430 727 martina.chytilova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Jana Šimková 572 430 727 jana.simkova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Odbor hygieny práce
Mgr. Monika Blahová 572 430 733 monika.blahova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny práce II.
Jarmila Synčáková 572 430 731 jarmila.syncakova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce II.
Alena Žáková 572 430 732 alena.zakova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce II.
Odbor hygieny obecné a komunální
Bc. Ivana Borovičková, MBA 572 430 711 ivana.borovickova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ilona Vebrová 572 430 715 ilona.vebrova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Jana Schambergerová  572 430 716  jana.schambergerova@khszlin.cz ref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení HOK  
Michaela Pačinková, DiS. 572 430 722 michaela.pacinkova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Jana Jiříková 572 430 725 jana.jirikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny dětí a mladistvých
       
Odbor protiepidemický
Mgr. Katarina Maliariková 572 430 734 katarina.maliarikova@khszlin.cz odborný rada, oddělení protiepidemické
Bc. Dagmar Vávrová 572 430 734 dagmar.vavrova@khszlin.cz rada, oddělení protiepidemické
Renata Šišková 572 430 735 renata.siskova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Petra Bruštíková 572 430 724 petra.brustikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Lenka Slivečková 572 430 724 lenka.sliveckova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Odbor správní
JUDr. Dana Zlámalíková 572 430 713 dana.zlamalikova@khszlin.cz odborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Odbor ekonomicko provozní
Mgr. Veronika Ježková 572 430 714 veronika.jezkova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník