• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Územní pracoviště Vsetín
 

Územní pracoviště Vsetín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územní pracoviště Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín
 
tel.: 571 498 011
fax: 571 498 077 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
 

 

Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 577 006 750 vendula.sevcikova@khszlin.cz
vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová  577 006 711 danuse.vymetalova@khszlin.cz  asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce OPVZ - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka 577 006 751 vladimir.hutecka@khszlin.cz krizový manažer
Odbor hygieny výživy a PBU
PhDr. Lenka Bubelová 571 498 026 lenka.bubelova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Denisa Zimková 571 498 033 denisa.zimkova@khszlin.cz  ref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy 
Bc. Petra Hrubová 571 498 036 petra.hrubova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Jitka Mazůrková 571 498 032 jitka.mazurkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení PBU
 Ing. Barbora Křenková 571 498 033 barbora.krenkova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny výživy
Odbor hygieny práce
RNDr. Dagmar Kopečná 571 498 024 dagmar.kopecna@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny práce II.
Ing. Andrea Martinková 571 498 023 andrea.martinkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny práce I.
Pavel Jelínek 571 498 025 pavel.jelinek@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce I.
Svatava Koňaříková 571 498 027 svatava.konarikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce I.
Anna Pončíková 571 498 027 anna.poncikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce I.
Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská 571 498 001 eva.urbanovska@khszlin.cz vedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Marcela Nováková 571 498 007 marcela.novakova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Monika Zvonková 571 498 006 monika.zvonkova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Miroslava Chytilová 571 498 005 miroslava.chytilova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Adam Pšenica  571 498 006  adam.psenica@khszlin.cz odborný referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Michaela Dušková 571 498 037 michaela.duskova@khszlin.cz odborný rada, oddělení stravování dětí a mladistvých 
Ing. Zdeňka Skalková 571 498 038 zdenka.skalkova@khszlin.cz  rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Odbor protiepidemický
MUDr. Petra Kurtinová 571 498 041 petra.kurtinova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
MUDr. Lívia Koblihová Kalafutová 571 498 048 livia.koblihova@khszlin.cz odborný rada, oddělení protiepidemické
Marie Kovářová 571 498 043 marie.kovarova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Markéta Olšáková 571 498 042 marketa.olsakova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Bc. Monika Malaníková 571 498 045 monika.malanikova@khszlin.cz rada, oddělení protiepidemické
Odbor ekonomicko provozní
Martina Novosadová 571 498 011 martina.novosadova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník