• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Pracoviště Zlín
 

Pracoviště Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
 
tel.: 577 006 737
fax: 577 006 746 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
 

 

Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 577 006 750 vendula.sevcikova@khszlin.cz
vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová  577 006 711 danuse.vymetalova@khszlin.cz  asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce OPVZ - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka 577 006 751 vladimir.hutecka@khszlin.cz krizový manažer
Podpora zdraví a zdravotní politika
Ing. Josef Duchoň, Ph.D. 577 006 751 josef.duchon@khszlin.cz podpora zdraví
Odbor hygieny výživy a PBU
MVDr. Miroslav Jaroš 577 006 729 miroslav.jaros@khszlin.cz ředitel odboru hygieny výživy a PBU
Ing. Bc. Růžena Bednaříková  577 006 735 ruzena.bednarikova@khszlin.cz  vedoucí oddělení hygieny výživy
Bc. Pavlína Uherková 577 006 731 pavlina.uherkova@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Alena Vykopalová 577 006 730 alena.vykopalova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
Ing. Stanislava Kutějová 577 006 730 stanislava.kutejova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Bc. Jana Žajdlíková 577 006 731 jana.zajdlikova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Markéta Jančíková  577 006 732 marketa.jancikova@khszlin.cz ref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
  577 006 732    
Odbor hygieny práce
Ing. Pavlína Pencová 577 006 736 pavlina.pencova@khszlin.cz ředitel odboru hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková 577 006 740 katerina.varakova@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny práce I.
MUDr. Helena Rýdlová 577 006 749 helena.rydlova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Gabriela Šípová 577 006 738 gabriela.sipova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny práce I.
Bc. Jana Špačková 577 006 738 jana.spackova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny práce I.
Helena Hladká 577 006 718 helena.hladka@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce I.
Marie Kabátová 577 006 758 marie.kabatova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce I.
Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Javoříková 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová 577 006 747 jeanette.horcicova@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská 571 498 001 eva.urbanovska@khszlin.cz vedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Slávka Hrabcová 577 006 728 slavka.hrabcova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Bc. Martina Damborská 577 006 727 martina.damborska@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Magda Hábová 577 006 755 magda.habova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Vítková 577 006 755 veronika.vitkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Martina Brhelová 577 006 727 martina.brhelova@khszlin.cz referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Miklová 577 006 727 jana.miklova@khszlin.cz referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Baďurová, DiS. 577 006 728 jana.badurova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Tereza Machů 577 006 728 tereza.machu@khszlin.cz referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Ivana Lukašíková 577 006 733 ivana.lukasikova@khszlin.cz ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D. 577 006 724 marta.korcakova@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Magdaléna Klímová  577 006 789  magdalena.klimova@khszlin.cz  vedoucí oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Marie Škubníková 577 006 789 marie.skubnikova@khszlin.cz ref. pro ochranu a podporu veřejného zdraví
       
Odbor protiepidemický
MUDr. Jana E. Hošková 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz ředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková 577 006 741 vlasta.fojtikova@khszlin.cz vedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková 577 006 782 jana.pankova@khszlin.cz rada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková 577 006 742 jarmila.tabakova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzaníková 577 006 743 marie.zuzanikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Ing. Andrea Bartlová 577 006 780 andrea.bartlova@khszlin.cz odborný rada, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková 577 006 744 renata.skalickova@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS. 577 006 745 alena.chudobova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová 577 006 745 hana.prehnalova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Bc. Tereza Saňová 577 006 783 tereza.sanova@khszlin.cz rada v oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Odbor ekonomicko provozní
Ing. Ján Horký 577 006 719 jan.horky@khszlin.cz
ředitel ekonomicko provozního odboru
Marcela Vacenovská 577 006 752 marcela.vacenovska@khszlin.cz vedoucí ekonomického oddělení
Renáta Lukavecká 577 006 712 renata.lukavecka@khszlin.cz hlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová 577 006 712 margita.knotova@khszlin.cz referent, oddělení ekonomické
Mgr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.    michal.mozisek@khszlin.cz vedoucí, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Dagmar Zerzanová 577 006 721 dagmar.zerzanova@khszlin.cz rada, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jana Olejníková 577 006 720 jana.olejnikova@khszlin.cz referent, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Bc. Libor Netopil 577 006 757 libor.netopil@khszlin.cz oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jindřich Krajča 577 006 757 jindrich.krajca@khszlin.cz oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Pavel Soukal 577 006 781 pavel.soukal@khszlin.cz oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Jan Vejsada 577 006 716 jan.vejsada@khszlin.cz oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Odbor správní
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
JUDr. Martin Hába 577 006 748 martin.haba@khszlin.cz vedoucí oddělení právního, kontrolního a personálního
Mgr. Dominik Habáň 577 006 754 dominik.haban@khszlin.cz odborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Zdeňka Cilečková 577 006 714 zdenka.cileckova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová 577 006 723 marcela.baladova@khszlin.cz vedoucí oddělení dokumentačního
Antonie Kukučková 577 006 737 antonie.kukuckova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník
Zuzana Hanušová 577 006 737 zuzana.hanusova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník