Rok 2013 a starší

Tisková zpráva 21.10.2013 o přínosech očkování proti chřipce

Kauza Metanol

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (kosmetovigilace)

Virová hepatitida typu A a očkování

Smogová situace – co můžeme udělat

Monitorig ovzduší ve Zlíně

Černý kašel hrozí i dnes?

Změny v očkování 2012

Hygiena práce - nová legislativa v oblasti pracovně lékařské péče a další

Tisková informace - azbest a minerální vlákna ve školách

Informace AZBEST

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování u nepojištěných osob

Zhoršené rozptylové podmínky venkovního ovzduší - informace pro veřejnost

Upozornění pro provozovatele bazénů, koupališť a saun na nové právní předpisy!

Návod pro bezpečné stravování

Pravidla základní hygieny po záplavách

Pravidla při likvidaci plísní v budovách

Postup při asanaci regeneraci studní při záplavách

Výskyt antraxu u drogových uživatelů ve Skotsku

Požár v bývalém areálu Svitu

1. Prosinec – Světový den boje proti AIDS

Masters of rock 2012

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2012

Nabídka nepotřebného majetku

Opistorchóza v Itálii 2011

Usutu virus - potencionální riziko lidských onemocnění v Evropě

Dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Honkkong

Novela vyhlášky o očkování

Horko a ochranné nápoje při práci - více informací naleznete zde

Masters Of Rock 2011

Epidemie STEC ve Francii

Aktualizace k epidemii průjmů způsobené STEC v Německu

Zpráva o proběhlých zkouškách ze znalosti hub v r.2011

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody - informace

Pozvánka na seminář BOZP

Evropský imunizační týden

POŽÁR CHROPYNĚ - hodnocení zdravotních rizik - dioxiny v ovzduší

POŽÁR CHROPYNĚ - výsledek okamžitého monitoringu ovzduší při požáru ve dnech 8 a 9.4.2011

Spalničky v Evropě

Horko a ochranné nápoje při práci

Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami

Uzavření hlavního vchodu do budovy ředitelství KNTB

Metodický pokyn k odlišným schématům a kontraindikacím očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou

Pneumokok - informace pro lékaře

Metodický pokyn k očkování od 1.1.2010

Seznam lékařů - Tamiflu (.xls)

Seznam lékáren - Tamiflu (.xls)

Seznam praktických lékařů - očkování proti pandemické chřipce (.xls)

Distribuce vakcín nově

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

PRAVIDLA PŘI LIKVIDACI PLÍSNÍ V BUDOVÁCH V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH

Jak být úspěšní v boji s komáry

Horko a ochranné nápoje při práci

Analýza problémových uživatelů drog ve Zlínském kraji v roce 2009

Stanovisko MZ k případu expozice virem subtypu H5N1 ve fy Biotest s.r.o. Konárovice

Výskyt infekčních onemocnění ve světě