Informace

  • Aktivity a projekty v podpoře zdraví

Školy podporující zdraví

Hlavním smyslem projektu Škola podporující zdraví je maximální rozvoj osobnosti dítěte v prostředí školy. Jedná se o komunitní projekt, který vychovává k aktivnímu přístupu k vlastnímu životu, zdraví a učí aktivně pozitivně jednat. Projekt ponechává školám maximum vlastní iniciativy a prostor pro invenci. Vytváří síť mezi všemi zúčastněnými a podporuje jejich samostatnou komunikaci. K dalším očekávaným přínosům patří také posílení zájmu rodičů a žáků o dění ve škole, zkvalitnění výuky na základě používání nových forem a metodik práce, spolupráce s dalšími školami a v neposlední řadě také získání mezinárodních kontaktů a zkušeností.

Více naleznete zde

http://www.szu.cz/jak-se-stat-spz?highlightWords=%C5%A1kola+podporuj%C3%ADc%C3%AD+zdrav%C3%AD

Pomůcka učitelům k výuce vzdělávacího oboru "Výchova ke zdraví"

Na stránkách e-bug se můžete dozvědět velké množství informací o mikrobech, hygieně, správném používání antibiotik a léků nebo i o prasečí chřipce.

Více naleznete zde

http://www.e-bug.eu/cz_home.aspx?ss=1&cc=cz&t=e-Bug%20V%C3%A1s%20v%C3%ADt%C3%A1!

http://vychovakezdravi.cz/novinky/archiv/

 

Projekt „Zdravá školní jídelna"

Projekt Zdravá školní jídelna vznikl na podporu školního stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. Tento celostátní projekt má za cíl zvýšit nutriční hodnotu školního stravování a to v rámci stávající legislativy.

Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají školní stravování sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Prostřednictvím projektu je budována síť Zdravých školních jídelen – míst, kde děti dostanou pestré a vyvážené jídlo, které dobře vypadá i chutná.

Více naleznete zde

www.zdravaskolnijidelna.cz