Kauza Metanol

Zpráva o provedení kontroly bezpečnosti lihovin ve Zlínském kraji v období od června do listopadu 2013

Informace k plnění pokynu HH- alkohol

Lihoviny a methylalkohol - podrobné informace

Ukončení mimořádného opatření č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012

Závěrečná zpráva o činnosti Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve věci intoxikací metylalkoholem ve Zlínském kraji za rok 2012

Závadný alkohol - etikety

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 27.9.2012 Podrobné informace naleznete také zde (zdroj SZÚ) Doporučení Toxikologického informačního centra pro lékaře - Zdroj MzČR Stanovisko odboru bezpečnosti politiky k porušování povinností stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.září 2012 - Zdroj MzČR

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav methanolem - Zdroj MzČR

Informace o činnostech FN, ZZS Toxikologického informačního střediska a dalších zdravotnických zařízení při MUKS - Zdroj MzČR

V souvislosti s případem závadného alkoholu Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně upozorňuje na kontaktní linku, kde můžete směřovat své dotazy a podněty.

Telefon: 577 006 753

Linka je v provozu v pracovní dny pondělí až pátek v době od 7:00 až 15:00.

Případně můžete informace a dotazy zasílat na email: khs@khszlin.cz

Informace a pokyny hlavního hygienika

Pokyn hlavního hygienika ČR k provedení státního zdravotního dozoru v zařízeních poskytující stravovací služby v roce 2013

Varování MZd před konzumací alkoholu neznámého původu v průběhu Velikonoc

Výsledky bezplatných kontrol lihovin

Pokyn ministerstva zdravotnictví k ukončení bezplatného vyšetření lihovin

Odběr vzorků podezřelých lihovin v rámci šetření podnětů od občanů na KHS ZK Informace o pokynu hlavního hygienika ČR k provedení zvýšeného dozoru v předvánočním čase

Pokyn hlavního hygienika ČR k provedení zvýšeného dozoru v předvánočním čase